Nyhetsarkiv

2019

[2019-11-05]

Lördag 9 november är det dags för årets upplaga av Arkivens dag. På Västerbottens museum finns denna dag flera av Umeås arkiv samlade. Utställning, föreläsningar m.m. Årets tema är "Gömt eller glömt!" Välkomna!

 

[2019-10-11]

Nu finns 252 fotografier ur konstnären Helmer Osslunds arkiv digitaliserade. Det rör sig om fotografier av Osslund och hans familj, hans konst och naturmotiv. Du hittar Osslunds fotografier bland våra Digitala samlingar.

[2019-09-20]

Västerbottens-Kuriren uppmärksammar att en tidigare okänd novell av Sara Lidman kommer att publiceras. Manuskriptet finns i Sara Lidmans arkiv. Hon skrev den som 18-åring och novellen bygger på händelser som utspelade sig när Sara låg på Hällnäs sanatorium.

[2019-09-09]

Henning Larsson (1916-2008) var stationsmästare i Vindeln men även hembygdsforskare och författare till lokalhistoriska böcker. Han gav ut ett flertal böcker som behandlade orter som Degerfors, Vitvattnet och Glommersträsk. I arkivet finns manuskript till publicerade och opublicerade böcker och artiklar.

[2019-06-26]

Kenneth Nilsson (1937-2016) var mellan åren 1976-2004 universitetslektor i informationsbehandling ADB vid Umeå universitet. Han var aktiv i uppbyggnaden av institutionen för informatik och har bl.a. författat en historik över institutionens verksamhet. Arkivet efter Kenneth Nilsson innehåller handlingar från hans tid som forskare både vid Lunds och Umeå universitet.

[2019-05-16]

Efter att Siv Cederings omfattande arkiv landat på Umeå universitetsbibliotek så kommer nu en dag med djupdykning i arkivet. Lördag 25 maj ges en inblick i arkivet som innehåller en stor mängd manuskript, fotografier och korrespondens med konstnärer bland annat.

[2019-04-12]

Nu finns riksdagsmannen och förre landshövdingen Georg Anderssons arkiv förtecknad. Arkivet är 2 hyllmeter och innehåller manuskript till tal, artiklar, korrespondens och tidningsklipp. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

[2019-04-02]

Johan Nordlander (1853-1934) var en framstående norrlandsforskare. Han var född i Multrå, Ångermanland och verksam som lärare i Stockholm mellan 1883-1919. Vid sidan av sitt arbete som lärare forskade han i arkiv, gjorde uppteckningar och publicerade en mängd vetenskapliga artiklar om dialekter, ortnamn, historia och folklivsforskning.

[2019-03-14]

Nytt arkivmaterial har tillförts konstnären Helmer Osslunds arkiv. Det rör sig om 8 arkivvolymer med forskningsmaterial som tillhört konstvetaren Edith Eriksson, Uppsala. Under 1990-talet forskade Edith om Helmer Osslund och hans konstnärskap. Hon kom då bl.a. i kontakt med släktingar till Osslund som i sin ägo hade korrespondens och annat material efter Osslund.

[2019-02-26]

Svenskarna i sekelskiftets Paris är första publikation i universitetsbibliotekets nya skriftserie "Post scriptum". Tom Ericsson, professor emeritus i historia, har forskat i svenska och franska arkiv på jakt efter de svenskar som flyttade till Paris vid sekelskiftet 1900. I den nya publikationen redovisar han vilka de var, varför de emigrerade och var i Paris de bosatte sig.

Sidor