Nyhetsarkiv

2014

[2014-12-18]

Erland Flemming var lärare och under större delen av sitt liv bosatt i Storuman. Under mer än sextio års tid skrev han även poesi och publicerade bl.a. fem egna diktsamlingar. Efter hans död 2013 har stora delar av hans manuskript och korrespondens lämnats till Forskningsarkivet där det nu ordnats och förtecknats för framtida forskning.

[2014-12-10]

Kristo Ivanov blev 1984 Umeå universitets förste professor i informatik, en tjänst som han innehade till sin pensionering 2002. Hans arkiv rymmer dokument och publikationer från hans tid inom akademien. Arkivet innehåller även digitalt och webbpublicerat material.

[2014-11-28]

Från Commediagruppen i Huddinge har överförts material till dramapedagog Margreta Söderwalls arkiv. Det nya materialet (2 hyllmeter) avser Margretas tid som ledare för Commediagruppen (1974-1995). Sedan tidigare finns i arkivet handlingar från Margretas tid som ledare för Umeå Shakespearesällskap.

[2014-11-18]

Nu är det första bandet av fem av den mångsidige Umeåprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning färdigt. Torsdag 20/11 kl 13.00 på Forskningsarkivet presenteras den nya boken av projektledaren Fredrik Elgh. Välkomna!

[2014-11-13]

Keltisk folkmusik och irländska ballader är gruppen O´Grejdi Nua Trios specialitet.

[2014-11-06]

En musikkväll som delas mellan två musiker från Umeå.

[2014-11-06]

Under hösten har från Stadsbiblioteket överförts material till Forskningsarkivets handskriftssamling. Bland arkivmaterialet finns brev från väckelsepredikanten Carl-Olof Rosenius, handskrivna dikter från poeten Sten Selander samt personliga handlingar kring den dödsdömde överstelöjtnanten Olof Gustafsson Cederström.

[2014-11-03]

Om militärstaden Umeå med sina regementen, militärer och miljöer.

Lars Olof Sandström, Regementsmuseet i Umeå föreläser.

[2014-11-01]

Verkligheten bakom dikten - om arkiv som källa till kreativt skapande

Lördag 8 november 2014 11:00 - 17:00
Plats:  Västerbottens museum

[2014-10-23]

Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985.

Annelie Bränström-Öhman, professor i litteraturvetenskap

Sidor