Nyhetsarkiv

2015

[2015-02-18]

Nu är Nicke Sjödins arkiv ordnat och förtecknat. I Forskningsarkivet finns nu 3,5 hyllmeter handlingar efter den ångermanländske författaren, läraren och revymakaren. Här finns hans brev, inspelningar, manuskript, klipp m.m. Läs mer om arkivet i den nya förteckningen.

[2015-02-16]

Christer Karlsson, Helene Stenman och Niklas Åkerlund, Umeå universitetsbibliotek

Den här kvällen vänds blickarna nedåt, till Universitetsbibliotekets egna boksamlingar. Vad har boktryckarkonsten betytt, hur har synen på äldre böcker förändrats och finns det en norrländsk bokkultur?

[2015-02-03]

Onsdagar kl. 19-20 med början 18/2.

Forskningsarkivet bjuder som brukligt är in till sex öppna föreläsningar under våren där forskare och andra arkivanvändare berättar om sin forskning och sina forskningsresultat.
Välkomna!

[2015-01-29]

Forskningsarkivet erhöll 2013 arkivet efter den svenskfödda men i USA boende författaren och konstnären Siv Cedering (1939-2007). Arbetet med att förteckna arkivet pågår och nyligen har hennes stora brevsamling blivit uppordnad. Det rör sig om ca 2500 brev från många kända svenska och internationella författar- och konstnärskollegor.

[2015-01-19]

Makarna Ernst och Elsa Gafvelin var kända kulturpersonligheter i Umeå under första halvan av 1900-talet. Ernst Gafvelin var redaktör på Västerbottens-Kuriren och Elsa var folkskollärarinna. Vid sidan om sina arbeten var de engagerade inom stadens föreningsliv både politiskt, socialt och kulturellt. I arkivet finns bl.a. en samling brev från chefredaktör Gustav Rosén skrivna under den tid Rosén avtjänade straff vid Umeå länsfängelse 1916.

[2015-01-14]

Författaren Carl-Göran Ekerwald har överlämnat sitt arkiv till Forskningsarkivet. Arkivet är 1,5 hyllmeter och innehåller bl.a. manuskript och korrespondens. Carl-Göran Ekerwald är född 1923 i Offerdal och har bott en stor del av sitt liv i Jämtland. Han har skrivit en mängd romaner, noveller och essäer. Han är även översättare och en stor kännare av persisk poesi. 1986 blev Ekerwald hederdoktor vid Umeå universitet.

Sidor