Nyhetsarkiv

2016

[2016-12-21]

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Akter mellan 1909-1933 har registrerats och finns sökbara.

[2016-12-12]

”Till allmänhetens kännedom varder härigenom meddeladt…” – Nu har Umeå universitetsbibliotek digitaliserat Västerbottens läns kungörelser för åren 1896-1925. Det är ett mycket omfattande material på omkring 1000 sidor per år som i och med detta görs fritt tillgängligt för allmänheten.

[2016-11-08]

Riksarkivet meddelar: Ytterligare drygt 3 miljoner bilder har publicerats i SVAR, Digitala forskarsalen.

[2016-11-01]

– från historiska kartor till hardcorescenen
En konferens om arkivens komplexa uppdrag

21/11-2016 i Tystnad (Folkets bio) i Kulturhuset Väven i Umeå

[2016-10-21]

Lördag & söndag 12–13 november kl 11–17
Västerbottens museum

Tema: Välkommen hem

[2016-10-17]

Sten Henrysson (1921-1998) var under åren1968-1986 professor i praktisk pedagogik vid Umeå universitet. Som emeritus under 1980-1990-talet deltog han i olika forskningsprojekt om samernas skolhistoria. Delar av hans forskningsmaterial kring sameskolor och prästens roll som folkuppfostrare i äldre tid finns nu arkiverat på Forskningsarkivet.  

[2016-10-13]

Musik, teater, dans, film, berättande, litteratur, museer, arkiv, kulturhistoria och slöjd intar Nordmalings kommun under några intensiva dagar.

[2016-09-29]

Tuuli Forsgren (1942-2012)  var verksam som universitetslektor och docent i finska vid Umeå universitet. Som forskare intresserade hon sig för de nordliga minoritetskulterna. Hon deltog under 1980-1990-talet i ett antal tvärvetenskapliga projekt som resulterade i bl.a. historiska undersökningar av språk och litteratur i den svenska lappmarken.

[2016-09-20]

Nu finns den fjärde och sista delen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning utgiven. Del 4 behandlar umeåprästen Pehr Stenbergs leverne och tankar mellan åren 1796-1807. Del 4 och tidigare delar i levernesbeskrivningen finns nu att beställa.

[2016-09-08]

Egil Johansson (1933-2012) var professor vid Umeå universitet i pedagogik samt professor i folkundervisningens historia. Han har i sin forskning ofta använt sig av det stora svenska kyrkboksmaterialet och var en pionjär i användningen av modern datateknik. Han drev ett stort antal forskningsprojekt och var även initiativtagare till olika forskningsmiljöer specialiserade på arkivforskning och ny teknik, bl.a. SVAR i Ramsele, Demografiska databasen och Forskningsarkivet vid Umeå universitet.

Sidor