Nyhetsarkiv

2018

[2018-04-25]

Gunnar Kulldorff (1927-2015) var en av Umeå universitets första professorer. 1965 blev han professor i statistik och 1966-1993 professor i matematisk statistik. Han hade många uppdrag inom Umeå universitet och var engagerad internationellt bl.a. inom International Statistical Institute. För sitt stora engagemang för statistisk forskning i Östeuropa blev han 2006 hedersdoktor i Villnius. Han var även engagerad inom KFUM och internationellt i YMCA och spelade en viktig roll vid sammanslagningen av KFUK och KFUM till en gemensam organisation.

[2018-04-13]

Torsdag 19 april kl. 19:00 håller föreningen Johan Nordlander-sällskapet sitt årsmöte på Forskningsarkivet. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Richard Kowalik, Stockholms universitet, som tilldelats ett stipendium från Tuuli Forsgrens minnesfond att tala över ämnet Sydsamiska – ett språk i världen, ett urfolksspråk i Sverige.

[2018-03-07]

Måndag 12 mars kl. 14.00 på Forskningsarkivet är det dags för boksläpp av femte och sista delen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Del fem är ett register till hela bokverket och innehåller både person-, orts- och sakregister. Boksläppet pågår mellan kl.14.00-17.00 med föreläsningar av forskare som på olika sätt varit inblandade i bokprojektet och registerarbetet.

[2018-02-27]

Svenska Antikvariatföreningen (SVAF) har för några år sedan donerat en omfattande samling svenska antikvariatskataloger till Umeå universitetsbibliotek. Föreningen har nu även beslutat att skänka sitt arkiv till universitetsbiblioteket. Sedan någon månad tillbaka finns nu Svenska Antikvariatföreningens arkiverade föreningshandlingar här på Forskningsarkivet. Handlingarna sträcker sig från 1930-talet och framåt.

[2018-02-26]

Två dagar om brand, vatten, skadeinsekter och annat elände.

Missa inte årets viktigaste konferens!
Datum: 17-18 april 2018
Plats: Humanisthuset (dag 1) och Konstnärligt campus (dag 2), Umeå universitet
Arrangör: Umeå universitetsbibliotek

[2018-02-23]

Två nya projektarkiv har införlivats i Forskningsarkivets samlingar. Det ena är Luleälvsprojektet som var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Umeå universitet mellan åren 1979-1986. Det andra projektarkivet rör barns frågor om livet och är en samling pedagogiska forskningsprojekt 1967-2003 under ledning av professor Sven Hartman

[2018-02-07]

Fredag 9 februari har den dokumentära långfilmen ”Livets pris” premiär. Filmen handlar om Sara Lidmans dramatiska tid i Sydafrika 1960-1961. Som underlag för filmen ligger Saras dagböcker och brev som idag förvaras i Sara Lidmans arkiv här på Forskningsarkivet.

[2018-02-01]

Riksarkivets digitaliserade material och databaser är fritt tillgängligt för alla från 1 februari 2018.

Sidor