Nyheter

2019-01-21

Lars-Gunnar Siklund (1938-1995) var fil.mag och utbildad lärare. Han var bosatt i Umeå och skrev poesi som publicerades i dagspress och tidskrifter. Ett samling av hans dikter finns nu sedan en tid tillbaka arkiverade på universitetsbiblioteket.

2019-01-14

Den socialdemokratiske ministern och förre landshövdingen Georg Andersson (f: 1936) har till Umeå universitetsbibliotek överlåtit sitt arkiv innehållande manuskript till tal och artiklar samt en större klippsamling. Arkivet är drygt 1,50 hyllmeter och kommer efter uppordnande att vara fritt tillgängligt för forskning.

2018-12-21

Julhälsningar i mängd finns sparade i arkiven runt om i Sverige. Ur konstnären Gunnar Erkners personarkiv här på Umeå universitetsbibliotek har vi plockat fram några jul- och nyårshälsningar från förra århundradet. Läs mer i veckans blogginlägg i UB-bloggen "Tryckt & otryckt".

2018-12-14

Siv Cedering (1939-2007) föddes i Överkalix och emigrerade som tonåring till USA där hon kom att bli känd som poet, författare, översättare, konstnär m.m. 2013 skänktes hennes arkiv till Umeå universitetsbibliotek där det nu blivit ordnat och förtecknat. Arkivet rymmer 20 hyllmeter och innehåller mängder av manuskript, korrespondens och fotografier från Siv Cederings liv som författare och konstnär.

2018-11-07

Lördag 10 november är det dags för årets upplaga av Arkivens dag. På Västerbottens museum finns denna dag flera av Umeås arkiv samlade. Utställning, föreläsningar m.m. Årets tema är "Fest och glädje"! Välkomna!

2018-10-16

Bengt Hylander (1939-2014) var son till biskop Ivar Hylander. Bengt Hylander var bosatt i Holmsund och arbetade som ingenjör och på senare tid som fotograf. I det arkiv som skänkts till Umeå universitetsbibliotek och som nu förtecknats finns flera arkivvolymer med Bengt Hylanders fotografier.

2018-09-27

Ivar Hylander (1900-1982) var biskop i Luleå stift mellan 1956-1966. Efter sin pensionering ägnade han sig åt genealogisk forskning och gav ut släktböcker. Stora delar av hans forskning kring släkten Hylander m fl. finns nu samlat i hans personarkiv på Umeå universitetsbibliotek.

2018-09-24

Under våren gjordes en översyn av funktionerna arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek (UmUB) och efter beslut i biblioteksstyrelsen görs nu en organisationsförändring.

2018-09-17

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Akter mellan 1909-1937 har registrerats och finns sökbara.

2018-08-29

Umeå universitetsbibliotek lanserar den 29 augusti en ny webbplats för digitaliserat material ur bibliotekets egna samlingar. Biblioteket bedriver sedan många år en omfattande digitaliseringsverksamhet där äldre böcker, fotografier samt arkiv- och handskriftsmaterial, bland annat med norrländsk anknytning, hör till sådant som digitaliseras och görs fritt tillgängligt. 

Sidor