Nyheter

2015-05-13

I jämförelse med den klassiska hanteringen av arkivmaterial är handhavandet av digitalt material en relativt ny företeelse inom ABM-sektorn. Det har därför i stor utsträckning saknats riktlinjer för hur man ska gå till väga med digitalt fött material.

2015-05-07

Historiska lönedatabasen (HILD)
Databasen innehåller den viktigaste svenska officiella lönestatistiken för åren 1865–1990.

2015-04-22

Riksarkivet SVAR meddelade nyligen att 1910 års folkräkning nu är färdigregistrerad och tillgänglig. Tillsammans med folkräkningarna 1880, 1890 och 1900 finns nu ca 20 miljoner personer enkelt sökbara.

2015-04-17

Dags för bok nr 2 i utgivningen av den mångsidige Umeprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning.
Måndagen den 20 april kl 13.30 presenterar projektledaren Fredrik Elgh den nya boken.

2015-04-13

Att läsa modernt tryckt material bör man förstås kunna för att klara sig i dagens samhälle men hur lätt är det att läsa historiska dokument?

2015-04-02

Kristina Öhman, sång och Thomas Olsson, klaviatur framför ett bluesbaserat program.

2015-03-26

Magic Connection spelar egen blues med text och musik av Håkan Wikell.

2015-03-19

Bo Lundmark, författare och kyrkoherde em.

Ett föredrag om samernas kontakter med den katolska kyrkan, bl.a. om den påverkan Mariakulten haft på dräktsilvret och jojken.

2015-03-12

- tre korta föreläsningar om kvinnor i Umeå på 1900-talet

Gunilla Nordenfors, Kerstin Norlander och Kerstin Thörn

2015-03-05

Carl-Göran Ekerwald, författare och hedersdoktor vid Umeå universitet

När författaren Carl-Göran Ekerwald var 87 år mötte han författarkollegan Sigrid Kahle 82 år.

Sidor