Nyheter

2014-11-28

Från Commediagruppen i Huddinge har överförts material till dramapedagog Margreta Söderwalls arkiv. Det nya materialet (2 hyllmeter) avser Margretas tid som ledare för Commediagruppen (1974-1995). Sedan tidigare finns i arkivet handlingar från Margretas tid som ledare för Umeå Shakespearesällskap.

2014-11-18

Nu är det första bandet av fem av den mångsidige Umeåprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning färdigt. Torsdag 20/11 kl 13.00 på Forskningsarkivet presenteras den nya boken av projektledaren Fredrik Elgh. Välkomna!

2014-11-13

Keltisk folkmusik och irländska ballader är gruppen O´Grejdi Nua Trios specialitet.

2014-11-06

En musikkväll som delas mellan två musiker från Umeå.

2014-11-06

Under hösten har från Stadsbiblioteket överförts material till Forskningsarkivets handskriftssamling. Bland arkivmaterialet finns brev från väckelsepredikanten Carl-Olof Rosenius, handskrivna dikter från poeten Sten Selander samt personliga handlingar kring den dödsdömde överstelöjtnanten Olof Gustafsson Cederström.

2014-11-03

Om militärstaden Umeå med sina regementen, militärer och miljöer.

Lars Olof Sandström, Regementsmuseet i Umeå föreläser.

2014-11-01

Verkligheten bakom dikten - om arkiv som källa till kreativt skapande

Lördag 8 november 2014 11:00 - 17:00
Plats:  Västerbottens museum

2014-10-23

Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985.

Annelie Bränström-Öhman, professor i litteraturvetenskap

2014-10-20

Maria Broberg, kulturjournalist

Om projektet Kvinnor i västerbottniskt näringsliv.

2014-10-16

Lars-Erik Edlund, Britt-Marie Andrén och Lars-Göran Tedebrand

Lärdomsstaden Umeå, konstnärsfamiljen Wretling och om att skriva stadsmonografier.

Sidor