Nyheter

2017-02-08

Författaren Anita Salomonsson har donerat sitt författararkiv till Forskningsarkivet, Umeå universitet. Anita har i sitt författarskap gett liv åt många kvinnliga levnadsöden hämtade ur sin hembygds Västerbotten.
Med Anita Salomonssons arkiv har nu Forskningsarkivet 200 personarkiv i sin samling av arkiv efter norrländska kulturpersonligheter.

2017-01-20

Bernhard Nilsson (1922-1991) var fil.mag i språk. Han var född i Obbola, Västerbotten och forskade om dialekter och ortnamn från övre Norrland. Vid sidan om sin språkvetenskapliga forskning skrev han även poesi. I arkivet efter Bernhard Nilsson samsas språkvetenskapliga texter tillsammans med hans egen poesi.

2016-12-21

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Akter mellan 1909-1933 har registrerats och finns sökbara.

2016-12-12

”Till allmänhetens kännedom varder härigenom meddeladt…” – Nu har Umeå universitetsbibliotek digitaliserat Västerbottens läns kungörelser för åren 1896-1925. Det är ett mycket omfattande material på omkring 1000 sidor per år som i och med detta görs fritt tillgängligt för allmänheten.

2016-11-08

Riksarkivet meddelar: Ytterligare drygt 3 miljoner bilder har publicerats i SVAR, Digitala forskarsalen.

2016-11-01

– från historiska kartor till hardcorescenen
En konferens om arkivens komplexa uppdrag

21/11-2016 i Tystnad (Folkets bio) i Kulturhuset Väven i Umeå

2016-10-21

Lördag & söndag 12–13 november kl 11–17
Västerbottens museum

Tema: Välkommen hem

2016-10-17

Sten Henrysson (1921-1998) var under åren1968-1986 professor i praktisk pedagogik vid Umeå universitet. Som emeritus under 1980-1990-talet deltog han i olika forskningsprojekt om samernas skolhistoria. Delar av hans forskningsmaterial kring sameskolor och prästens roll som folkuppfostrare i äldre tid finns nu arkiverat på Forskningsarkivet.  

2016-10-13

Musik, teater, dans, film, berättande, litteratur, museer, arkiv, kulturhistoria och slöjd intar Nordmalings kommun under några intensiva dagar.

2016-09-29

Tuuli Forsgren (1942-2012)  var verksam som universitetslektor och docent i finska vid Umeå universitet. Som forskare intresserade hon sig för de nordliga minoritetskulterna. Hon deltog under 1980-1990-talet i ett antal tvärvetenskapliga projekt som resulterade i bl.a. historiska undersökningar av språk och litteratur i den svenska lappmarken.

Sidor