Nyheter

2016-10-17

Sten Henrysson (1921-1998) var under åren1968-1986 professor i praktisk pedagogik vid Umeå universitet. Som emeritus under 1980-1990-talet deltog han i olika forskningsprojekt om samernas skolhistoria. Delar av hans forskningsmaterial kring sameskolor och prästens roll som folkuppfostrare i äldre tid finns nu arkiverat på Forskningsarkivet.  

2016-10-13

Musik, teater, dans, film, berättande, litteratur, museer, arkiv, kulturhistoria och slöjd intar Nordmalings kommun under några intensiva dagar.

2016-09-29

Tuuli Forsgren (1942-2012)  var verksam som universitetslektor och docent i finska vid Umeå universitet. Som forskare intresserade hon sig för de nordliga minoritetskulterna. Hon deltog under 1980-1990-talet i ett antal tvärvetenskapliga projekt som resulterade i bl.a. historiska undersökningar av språk och litteratur i den svenska lappmarken.

2016-09-20

Nu finns den fjärde och sista delen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning utgiven. Del 4 behandlar umeåprästen Pehr Stenbergs leverne och tankar mellan åren 1796-1807. Del 4 och tidigare delar i levernesbeskrivningen finns nu att beställa.

2016-09-08

Egil Johansson (1933-2012) var professor vid Umeå universitet i pedagogik samt professor i folkundervisningens historia. Han har i sin forskning ofta använt sig av det stora svenska kyrkboksmaterialet och var en pionjär i användningen av modern datateknik. Han drev ett stort antal forskningsprojekt och var även initiativtagare till olika forskningsmiljöer specialiserade på arkivforskning och ny teknik, bl.a. SVAR i Ramsele, Demografiska databasen och Forskningsarkivet vid Umeå universitet.

2016-08-30

Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor erbjuder nu gratis nedladdning av historiska kartor. Möjlighet finns att ladda ner och skriva ut lågupplösta historiska kartor. Högupplösta kartor går att beställa direkt från Lantmäteriet.

2016-08-25

Riksteaterns uppsättning av Sara Lidmans debutroman Tjärdalen har premiär i Umeå den 23 september. Under hösten pågår läscirklar, utställningar och guidade visningar som alla har kopplingar till Sara Lidman och hennes Tjärdalen.
På Forskningsarkivet har du den 8 september möjlighet att få en specialvisning av Sara Lidmans arkiv och hennes eget arbetsmaterial kring Tjärdalen. Läs mer och anmäl dig till den guidade arkivvisningen.

2016-08-16

Ett klick bort är en webbaserad tjänst där du kan önska digitalisering av äldre böcker ur Umeå universitetsbiblioteks samlingar. Böckerna skall vara tryckta före 1920.
Fram till den 15 oktober finns möjlighet att föreslå vad ur universitetsbibliotekets stora boksamling som skall digitaliseras.
Läs mer om projektet Ett klick bort eller besök universitetsbibliotekets monter under Släktforskardagarna på Nolia 20-21 augusti så berättar vi mer om projektet.

2016-06-29

Arkivet efter språkvetaren professor Karl-Hampus Dahlstedt (1917-1996) har utökats med nytt material skänkta av familjen Dahlstedt samt Institutet för Språk- och Folkminnen. Det rör sig företrädesvis om korrespondens med vänner och kollegor, handlingar från ungdomstiden samt enstaka manuskript och fotografier. En ny uppdaterad arkivförteckning finns nu utlagd.

2016-05-30

Eva Dahlstedt var född Mörner och uppvuxen på Mölnbacka Bruk i Värmland. Hon studerade till läkare och gifte sig 1908 med studiekamraten Helge Dahlstedt. I över 30 år bodde familjen Dahlstedt på Österåsens sanatorium där Helge var överläkare. Evas sista 20 år tillbringades i Vilhelmina där hon och maken Helge flyttat efter pensioneringen. Arkivet efter Eva bygger till stor del på hennes genealogiska forskning i släktena Maule, Rundgren och Mörner.

Sidor