Nyheter

2016-05-30

Eva Dahlstedt var född Mörner och uppvuxen på Mölnbacka Bruk i Värmland. Hon studerade till läkare och gifte sig 1908 med studiekamraten Helge Dahlstedt. I över 30 år bodde familjen Dahlstedt på Österåsens sanatorium där Helge var överläkare. Evas sista 20 år tillbringades i Vilhelmina där hon och maken Helge flyttat efter pensioneringen. Arkivet efter Eva bygger till stor del på hennes genealogiska forskning i släktena Maule, Rundgren och Mörner.

2016-05-24

1964 doktorerade Ragnar Bergling vid Uppsala universitet på en avhandling om kyrkstäder i övre Norrland. Underlagsmaterialet till den klassiska avhandlingen finns nu tillgängligt på Forskningsarkivet. Här finns arkiverat fyra hyllmeter med excerpter ur bl.a. domböcker, sockenstämmoprotokoll tillsammans med fotografier och mikrofilmade arkivdokument. Ragnar Bergling är idag 92 år och aktiv inom Senioruniversitetet i Uppsala. 

2016-04-26

Nu kan anställda vid Umeå universitet kostnadsfritt beställa digitalisering av ej upphovsrättsskyddade böcker ur Umeå UB:s bestånd, i huvudsak tryckta böcker före 1920. Beställningen sker med hjälp av tjänsten E-books on Demand (EoD)

2016-04-19

Lördag 23 april inbjuder Bernhard Nordh-sällskapet och Forskningsarkivet till en eftermiddag med Bernhard Nordh. Då visas delar av hans författararkiv och filmen "Flickan från fjällbyn". Arrangemanget är gratis och öppet för alla!
Plats: Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

2016-04-13

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Alla akter mellan 1909-1932 har registrerats och finns sökbara.

2016-04-04

Kungliga biblioteket har digitaliserat och texttolkat alla SOU:er från 1920-talet fram till slutet av 1990-talet.

2016-02-17

Författaren Kerstin Bergström (1934-2014) skrev totalt 18 böcker, både prosa och lyrik. De flesta av hennes böcker är självbiografiska och handlar om livet i Norrbotten. Mest känd blev Kerstin Bergström för sina självutlämnande romaner om hur det är att leva med en alkoholiserad mor.

2016-02-05

Närmare 700 böcker ur våra specialsamlingar har digitaliserats, verk från 1600-talet och framåt som tematiskt spänner över ett brett fält, från reseskildringar och kokböcker till perspektivlära och matematik. Nya verk tillförs kontinuerligt.

2016-01-28

Om författarna Siv Cedering och Rönnog Seaberg.

Gunnar Balgård, författare och kulturskribent.

2016-01-18

Genombrottet för svensk humanitär hjälp - till första världskrigets krigsfångar

Per Allan Olsson, journalist och tidigare internationell Röda Kors-delegat

Sidor