Nyheter

2016-01-14

En fotoutställning om Röda Korsets hjälpinsats för krigsfångar i Ryssland under första världskriget visas nu på universitetsbiblioteket. Materialet är hämtat ur Gustaf och Astrid Hallströms personarkiv på Forskningsarkivet. Utställningen pågår fram till 15 februari.

2016-01-13

Föreläsningsserien Mötesplats Arkivet startade hösten 2006 med en föreläsning av Gunnar Balgård. Tio år senare är det  Gunnar Balgård som får sätta punkt för föreläsningsserien. Vi på Forskningsarkivet väljer nu att efter tio år ta en paus från Mötesplats Arkivet, men hoppas kunna återkomma med nya publika program i framtiden.

2015-12-15

Konstnären Helmer Osslunds arkiv har utökats med handlingar skänkta av hans barnbarn. Bl.a. har till arkivet överlämnats en större klippsamling om Osslund som tillhört sonen Erik Osslund. Nya fotografier och nya brev i finns nu också i samlingen.

2015-12-09

I Umeå finns ett tiotal arkiv med tusentals hyllmeter arkivmaterial. Här finns bl.a. statliga, regionala och föreningsägda arkiv. Vet du var arkiven i Umeå finns, när de har öppet och vad du kan få hjälp med vid de olika arkiven? Läs mer i Arkivguide Umeå.

2015-12-02

Riksarkivet släpper sin nya bildvisningsfunktion i sin söktjänst och SVAR, Digitala forskarsalen.

2015-11-30

Alla böcker i bibliotekets katalog som är tryckta före år 1920 är märkta med en särskild symbol som betyder att boken kan beställas som en digital kopia om skanning kan ske utan att boken tar skada och upphovsrätten så medger.

2015-11-17

Författaren Bernhard Nord (1900-1972) var en av 1900-talets mest lästa författare i Sverige. Hans böcker gavs ut i stora upplagor och hans romaner låg högt upp på bibliotekens utlåningslistor. Nu finns hans personarkiv på Forskningsarkivet. Två hyllmeter med manuskript till böcker, noveller och filmer. Även hans klippsamling, förlagskorrespondens och fotografier finns i arkivet.

2015-11-16

Fredagen den 20 november kl 13.00 presenteras den tredje delen av fem av den mångsidige Umeprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Projektledare Fredrik Elgh presenterar del 3 och det fortgående utgivningsarbetet. Berättarantikvarie Marianne Folkedotter framför spännande partier ur del 3.

Plats: Forskningsarkivet

2015-11-11

Riksarkivet meddelar att det nu finns sökbara arkivförteckningar från bland annat föreningsarkiv, näringslivsarkiv och kommunarkiv i NAD

2015-11-03

Gränslöst ur arkiven om flyktingar, emigranter, innovatörer m.m.

Västerbottens museum 14-15 november 2015

Sidor