Nyheter

2016-04-13

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Alla akter mellan 1909-1932 har registrerats och finns sökbara.

2016-04-04

Kungliga biblioteket har digitaliserat och texttolkat alla SOU:er från 1920-talet fram till slutet av 1990-talet.

2016-02-17

Författaren Kerstin Bergström (1934-2014) skrev totalt 18 böcker, både prosa och lyrik. De flesta av hennes böcker är självbiografiska och handlar om livet i Norrbotten. Mest känd blev Kerstin Bergström för sina självutlämnande romaner om hur det är att leva med en alkoholiserad mor.

2016-02-05

Närmare 700 böcker ur våra specialsamlingar har digitaliserats, verk från 1600-talet och framåt som tematiskt spänner över ett brett fält, från reseskildringar och kokböcker till perspektivlära och matematik. Nya verk tillförs kontinuerligt.

2016-01-28

Om författarna Siv Cedering och Rönnog Seaberg.

Gunnar Balgård, författare och kulturskribent.

2016-01-18

Genombrottet för svensk humanitär hjälp - till första världskrigets krigsfångar

Per Allan Olsson, journalist och tidigare internationell Röda Kors-delegat

2016-01-14

En fotoutställning om Röda Korsets hjälpinsats för krigsfångar i Ryssland under första världskriget visas nu på universitetsbiblioteket. Materialet är hämtat ur Gustaf och Astrid Hallströms personarkiv på Forskningsarkivet. Utställningen pågår fram till 15 februari.

2016-01-13

Föreläsningsserien Mötesplats Arkivet startade hösten 2006 med en föreläsning av Gunnar Balgård. Tio år senare är det  Gunnar Balgård som får sätta punkt för föreläsningsserien. Vi på Forskningsarkivet väljer nu att efter tio år ta en paus från Mötesplats Arkivet, men hoppas kunna återkomma med nya publika program i framtiden.

2015-12-15

Konstnären Helmer Osslunds arkiv har utökats med handlingar skänkta av hans barnbarn. Bl.a. har till arkivet överlämnats en större klippsamling om Osslund som tillhört sonen Erik Osslund. Nya fotografier och nya brev i finns nu också i samlingen.

2015-12-09

I Umeå finns ett tiotal arkiv med tusentals hyllmeter arkivmaterial. Här finns bl.a. statliga, regionala och föreningsägda arkiv. Vet du var arkiven i Umeå finns, när de har öppet och vad du kan få hjälp med vid de olika arkiven? Läs mer i Arkivguide Umeå.

Sidor