Nyheter

2015-11-30

Alla böcker i bibliotekets katalog som är tryckta före år 1920 är märkta med en särskild symbol som betyder att boken kan beställas som en digital kopia om skanning kan ske utan att boken tar skada och upphovsrätten så medger.

2015-11-17

Författaren Bernhard Nord (1900-1972) var en av 1900-talets mest lästa författare i Sverige. Hans böcker gavs ut i stora upplagor och hans romaner låg högt upp på bibliotekens utlåningslistor. Nu finns hans personarkiv på Forskningsarkivet. Två hyllmeter med manuskript till böcker, noveller och filmer. Även hans klippsamling, förlagskorrespondens och fotografier finns i arkivet.

2015-11-16

Fredagen den 20 november kl 13.00 presenteras den tredje delen av fem av den mångsidige Umeprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Projektledare Fredrik Elgh presenterar del 3 och det fortgående utgivningsarbetet. Berättarantikvarie Marianne Folkedotter framför spännande partier ur del 3.

Plats: Forskningsarkivet

2015-11-11

Riksarkivet meddelar att det nu finns sökbara arkivförteckningar från bland annat föreningsarkiv, näringslivsarkiv och kommunarkiv i NAD

2015-11-03

Gränslöst ur arkiven om flyktingar, emigranter, innovatörer m.m.

Västerbottens museum 14-15 november 2015

2015-10-29

Visartisten från Umeå framför bland annat musik från skivan "Korsa gränser"

2015-10-26

Enligt min uppfattning är det väl få professorer som man kan säga var ett med Umeå universitet under dess första 50 år. Gunnar Kulldorff (1927-2015) var det!

2015-10-22

Blues, ballader och lite Piazzolla

2015-10-15

Arbetets Frihet var Sveriges största och mest långlivade strejkbrytarförening verksam mellan 1923-2000. Peter Frändén föreläser om föreningen och orsakerna till bildandet av Arbetets Frihet.

2015-10-08

Författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman kommer i höst ut med en bok om Herman Lundborg och berättar ikväll mer om rasbiologen Lundborg och hans liv.

Sidor