Alfabetisk förteckning: a

Titelsortera i stigande ordning Resurstyp
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns bykista av Erold Sandqvist Avskrift
Automobilkarta öfver Norrland, Umeå-Haparanda, 1921 Karta
Automobilkarta öfver Norrland, Gäfle-Östersund, 1921 Karta
Att lära them som behöfwa. Undervisning, byabön och dop i Kemi och Torne lappmarker. Två bidrag till 1700-talets kyrkohistoria på Nordkalotten Publikation
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen Avskrift
Aschehougs kart over Oslo, 1942 Karta
Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland Avskrift
Arkiven i forskningens tjänst. 20 år med Forskningsarkivet vid Umeå universitet Publikation
Arkaeologisk kort over Viborg, 1939 Karta
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803 Avskrift
Arjeplogs lappskola. Bearbetade och kompletterade elevmatriklar omfattande åren 1743 - 1820 och 1863 - 1875 Publikation
Anteckningar från missionsresan bland Tärna och Sorsele lappar sommaren 1880 Publikation
Ankologisk och fysisk karta öfver Sverige Karta
Allmogens besvär Mikrofiche
Alfta med omnejd 1936 Karta
Alenius, König, klockare i Lycksele (1761-1854), 47 brev till J.A.Linder åren 1835-1854 Avskrift
Aktuellt och Landet runt, filminslag från UmUB 1968 Avskrift
Afritning utav Mälby bye skog uti Medelpad och Tynderö socken belägen fördelt uti juni och juli månader år 1769 Karta
Administratif, juridisk och kyrklig indelning i Sverige i södra Norrland (sträckan Piteå-Hudiksvall) Karta
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671 Avskrift
ABC-boken på kyrkslaviska Publikation
Aaltaälven Digital utställning
A Chart of the World on Mercators projection, reduced from the large chart by John Purdy, 1838 Karta