Alfabetisk förteckning: b

Titel Resurstypsortera i fallande ordning
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Avskrift
Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker... Avskrift
Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783 Avskrift
Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882 Avskrift
Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström Avskrift
Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen Avskrift
Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år Avskrift
Bjessovnos Digital utställning
Bosekop Digital utställning
Balkanhalvön (rysk karta från före första världskriget) Karta
Bartholomew´s contour motoring map of France - northern sheet Karta
Befolkningen i Nord-Norge i fölge den offisielle folketelling 1ste desember 1910 Karta
Belterne 1867 Karta
Beteckningssätten å de Svenska kartarbetena för skolornas behof Karta
Betesområden för svensk renskötsel 1973 Karta
Bilaga till Kongl. Maj ts nådiga proposition angående stambanans genom öfre Norrland sträckning mellan Wännäs och Boden Karta
Bilaga till Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående stambanans genom öfre Norrland sträckning mellan Wännäs och Boden Karta
Bingsjö med omnejd 1936 Karta
Bohusbugten 1863 Karta
Bohusbugten 1881 Karta
Botten hafvet 1864 Karta
Botten wiken 1864 Karta
Bottenhavet, sträckan Hudiksvall - Örnsköldsvik 1927 Karta
Bottenhavet, sträckan Svartklubben till Hudiksvall 1858 Karta
Bottenhavet, sträckan Svartklubben till Hudiksvall 1903 Karta
Bottenviken, 1881 Karta
Bottenviken, norra delen 1861 Karta
Bottenviken, norra delen 1880 Karta
Bottenviken, norra delen 1904 Karta
Bottenviken, norra delen, 1880 Karta
Bottenviken, södra delen 1861 Karta
Bottenviken, södra delen 1881 Karta
Bottenviken, södra delen 1914 Karta
Bramö 1922 Karta
Byske-Boliden Karta
Bottenviken, norra delen 1935 Karta
Bottenviken, södra delen 1935 Karta
Befolkningsstatistiska tabeller Mikrofiche
Beskrifning öfver Ume socken och stad i Westerbottens län och Första fögderiet. 1857 Publikation
Beskrivning över Umeå socken och Umeå stad år 1771 Publikation
Bokstävernas intåg. Artiklar i folkundervisningens historia. I Publikation
Barnaundervisningen i Härnösands stift speglad i uppfostringskommitténs enkät 1813 Publikation
Bokstavens makt över slaviska själar. Uppsatser och artiklar i ämnen rörande projektet "Alphabeta varia. Tidiga ABC-böcker i skilda kyrkotraditioner" Publikation
Byabön och bönbyar i gamla Ume socken Publikation
Bygdeåboken. Sånger redigerade för praktiskt bruk Publikation
Bygdeåboken. En medeltida liturgisk musikhandskrift Publikation