Alfabetisk förteckning: c

Titelsortera i stigande ordning Resurstyp
Compiled and drawn in the Cartographic section of the National Geographic Society for the National Geographic Magazine Karta
Chemins de fer de Suéde à Ia fin de 1866 Karta
Charta öfwer Luhleå stads belägenhet med siökanten theromkring Karta
Charta öfwer Luhleå stad til dess tomter, gator och indelning Karta
Charta öfver Ångermanland, Medelpad och Jämtland, 1797 Karta
Charta öfver Ångermanland, Medelpad och Jämtland, 1771 Karta
Charta öfver Ångermanland, Medelpad och Jämtland efter den af landshöfdingen friherre P. A. ÖrnsköId år 1771 utgifne Charta Primary tabs Karta
Charta öfver Ångermanland, Medelpad och Jämtland 1797 Karta
Charta öfver Wästerbottn och Svenske Lappmarcken Karta
Charta öfver Wästerbotten och och svenske Lappmarcken, 1796 Karta
Charta öfver Upsala höfdingedöme, 1801 Karta
Charta öfver Upland och Södertörn Karta
Charta öfver Stora Kopparbergs höfdingedöme eller Dalarne, 1800 Karta
Charta öfver Stockholms höfdingedöme, 1802 Karta
Charta öfver Segel leden och inloppet till Luleå stad Karta
Charta öfver Landwärksnybygget inäger och utlåtter uti Åhre sockn och Jemtelands fögderie till skattläggning uprättad år 1797 (avritning) Karta
Charta öfver Landwärksnybygget inäger och utlåtter uti Åhre sockn och Jemtelands fögderie till skattläggning 1797 Karta
Charta öfver Kopparbergs, Säters, Näsgårds och Wäster Bergslagens fögderier 1800 Karta
Charta öfver Kopparbergs, Säters, Näsgårds och Wäster Bergslagens fögderier Karta
Charta öfver Herjeådalen, 1796 Karta
Charta öfver hela siöcusten af Östergjöt= och Södermanland wisandes alla inlopp och leder til Norrkjöping, Nykjöping och Söderkjöping 1752 Karta
Charta öfver Grunnan, Bancken kallad uti Westerbottns Län Skellefte härad och sockn samt Byske by upprättad för syn 1827 Primary tabs Karta
Charta som visar project af Lule handels stads reglering til torg, qvarter, gator, och begrafningsplats samt stränders planering til skiepshamn och bryggor. Karta
Catalogus Discentium vid Jockmocks Schola, ifrån Åhr 1732. tå hon tog sin början. En bearbetad och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola Publikation
Carte von dem Laufe der Flusse Torneå, Muonio und Alten, Nebst einem grossen Theile von Lappland und einim stucke der kusten des Eis-meers 1805 Karta
Carta öfver landsvägarne uti Gefleborgs Iän 1794 Karta
Carta öfver landsvägarne uti Gefleborgs Iän Karta
Carta Marina 1539 Karta
Carlstads höfdingedöme eller Wärmeland 1808 Karta
Cammermeners reisekart over det sydlige Norge i 2 blade, 1884 Karta