Alfabetisk förteckning: d

Titelsortera i fallande ordning Resurstyp
Dagbok öfver min resa från födelse-bygden till Westerbotten och Norsjö år 1814 Publikation
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915 Avskrift
Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde Avskrift
Dalby med omnejd 1940 Karta
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår Avskrift
Danmark 1939 Karta
Danmark, Norge, Sverige, Finland och Baltikum 1700 Karta
Dardanellen und Umgebung, Sonderkarte 5 Karta
Darwin, ras och nomadskola. Motiv till kåtaskolreformen 1913 Publikation
Das neues Russland, ubersicht der neuen Staatenbildungen im Europäischen Russland Karta
De finska folkstammarnas boningsorter, nordöstra Europa Karta
De svenska fjällapparnas sitor och flyttningsleder 1945 Karta
Degerfors Karta
Del av nordvästra Ryssland, 1941 Karta
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning Avskrift
Der Finnische und Rigaische meerbusen Karta
Det Danske Hedeselskab Plantager, Moser og Vandings- Enge samt Höjdeforholdene i Jylland 1894 Karta
Deutschland, entworfen und gezeichenet, 1844 Karta
Diarium för en lappsk resa. Anträdd d. 29 Maji 1788 Publikation
Die Balkanländer Karta
Die Baltischen Länder, Estland, Lettland, Litauen Karta
Die Turkisch-Griechischen grenzgebiete Karta
Diplomatarium Norrlandicum (L69:59) Avskrift
Diverse kartor över Stockholm med omgivningar Karta
Dårskapens gränser. Om mord, domstolar och rättspsykiatri under 1800-talet Publikation