Alfabetisk förteckning: d

Titelsortera i stigande ordning Resurstyp
Dårskapens gränser. Om mord, domstolar och rättspsykiatri under 1800-talet Publikation
Diverse kartor över Stockholm med omgivningar Karta
Diplomatarium Norrlandicum (L69:59) Avskrift
Die Turkisch-Griechischen grenzgebiete Karta
Die Baltischen Länder, Estland, Lettland, Litauen Karta
Die Balkanländer Karta
Diarium för en lappsk resa. Anträdd d. 29 Maji 1788 Publikation
Deutschland, entworfen und gezeichenet, 1844 Karta
Det Danske Hedeselskab Plantager, Moser og Vandings- Enge samt Höjdeforholdene i Jylland 1894 Karta
Der Finnische und Rigaische meerbusen Karta
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning Avskrift
Del av nordvästra Ryssland, 1941 Karta
Degerfors Karta
De svenska fjällapparnas sitor och flyttningsleder 1945 Karta
De finska folkstammarnas boningsorter, nordöstra Europa Karta
Das neues Russland, ubersicht der neuen Staatenbildungen im Europäischen Russland Karta
Darwin, ras och nomadskola. Motiv till kåtaskolreformen 1913 Publikation
Dardanellen und Umgebung, Sonderkarte 5 Karta
Danmark, Norge, Sverige, Finland och Baltikum 1700 Karta
Danmark 1939 Karta
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår Avskrift
Dalby med omnejd 1940 Karta
Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde Avskrift
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915 Avskrift
Dagbok öfver min resa från födelse-bygden till Westerbotten och Norsjö år 1814 Publikation