Alfabetisk förteckning: e

Titelsortera i fallande ordning Resurstyp
Eddan av Snorre Sturlason Avskrift
Ekonomisk karta öfver Skaraborgs Iän 1877-1882 Karta
Ekonomisk karta öfver Älvsborgs län, Dalsland 1890-1891 Karta
Ekonomisk karta över Värmland 1883-1895 Karta
Ekonomisk Karta över Älvsborgs län, Västergötland 1890-1897 Karta
Ekonomiska kartor över Örebro Iän 1860-1870 Karta
Ekshärad med omnejd 1940 Karta
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien Avskrift
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund Avskrift
Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten... Avskrift
Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige Avskrift
Eleverna vid Arjeplogs lappskola 1743 - 1820. En analys Publikation
Eleverna vid Jukkasjärvi lappskola 1744-1820. En första analys Publikation
EMIBAS Databas
Emigranten Populär 2006 Databas
En skola för staden, regionen och kyrkan. Elever, lärare och präster i Piteå skola före 1850 Publikation
Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka Avskrift
Estland och Lettland, 1890 Karta
Ethnografisk kart over Finmarkens amt nr 1, 1888 Karta
Ethnografisk kart over Finmarkens amt nr 2, 1888 Karta
Ethnografisk kart over Finmarkens amt nr 3, 1888 Karta
Ett bidrag till historien om byn Satter/Järämä i Lule lappmark Publikation
Ett ädelt kall blev dig givet. Småskolelärarinnorna i Jukkasjärvi skoldistrikt 1912-1930 Publikation
Europa 1675 Karta
Europeiska Ryssland Karta
Europäisches Russland und nord-Skandinavien Karta