Alfabetisk förteckning: f

Titelsortera i stigande ordning Resurstyp
Förteckning över Helmer Grundströms arkiv Publikation
Förteckning över familjen Linders arkiv Publikation
Förteckning över Erik Nordbergs arkiv Publikation
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv Avskrift
Först at inhämta språket, och sedan deruppå lära sin christendom. Om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarker före 1850 Publikation
Förslag till sänkning af Tafvelsjön uti Umeå socken af Wsterbottens län upprättad vid syn enligt dikningslagen åren 1908-1912 Karta
Föra dem til bättre lius i christendomen... Undervisningen vid Jukkasjärvi skola och i Jukkasjärvi församling åren 1744-1820 Publikation
Föllinge lappskola 1748 - 1818 Publikation
Fånglistor och fångrullor Mikrofiche
Fysisk och politisk karta över norra Sverige 1870 Primary tabs Karta
Fysisk och politisk karta över mellersta och södra samt norra Sverige 1869 & 1870 Karta
Fysisk och politisk karta öfver norra Sverige, 1870 Karta
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen Avskrift
Fulufjället med omnejd 1940 Karta
Fryksände med omnejd 1940 Karta
Forskningsarkivet informerar - september 2008 Publikation
Forskningsarkivet informerar - september 2006 Publikation
Forskningsarkivet informerar - september 2004 Publikation
Forskningsarkivet informerar - september 2003 Publikation
Forskningsarkivet informerar - september 2001 Publikation
Forskningsarkivet informerar - september 2000 Publikation
Forskningsarkivet informerar - september 1997 Publikation
Forskningsarkivet informerar - oktober 2007 Publikation
Forskningsarkivet informerar - oktober 2005 Publikation
Forskningsarkivet informerar - oktober 2002 Publikation
Forskningsarkivet informerar - oktober 1998 Publikation
Forskningsarkivet informerar - november 1999 Publikation
Forskningsarkivet informerar - november 1996 Publikation
Forskningsarkivet informerar - mars 2006 Publikation
Forskningsarkivet informerar - mars 1999 Publikation
Forskningsarkivet informerar - maj 2013 Publikation
Forskningsarkivet informerar - maj 2003 Publikation
Forskningsarkivet informerar - maj 2000 Publikation
Forskningsarkivet informerar - maj 1997 Publikation
Forskningsarkivet informerar - maj 1995 Publikation
Forskningsarkivet informerar - juni 1996 Publikation
Forskningsarkivet informerar - januari 2002 Publikation
Forskningsarkivet informerar - hösten 1995 Publikation
Forskningsarkivet informerar - februari 2011 Publikation
Forskningsarkivet informerar - februari 2010 Publikation
Forskningsarkivet informerar - februari 2005 Publikation
Forskningsarkivet informerar - februari 2004 Publikation
Forskningsarkivet informerar - april 2001 Publikation
Forskningsarkivet informerar - april 1998 Publikation
Forskningsarkivet informerar - april 1995 Publikation
Forska om samer - Digitala arkivkällor och litteraturtips Publikation
Folkräkningar Mikrofiche
Flemmings kriegskarte von Litauen, Kurland und Livland Karta
Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857 Avskrift
Fjellbacka med omnejd, 1858 Karta
Fjellbacka 1892 Karta
Finska viken, östra delen 1888 Karta
Finska viken, östra delen 1868 Karta
Finska viken, westra delen 1888 Karta
Finska viken, westra delen 1868 Karta
Finska viken 1893 Karta
Finska viken 1865 Karta
Finska kusten, från Wasa till Björneborg 1836 Karta
Finska kusten, från Björneborg till Åbo 1836 Karta
Finnmarken Digital utställning
Finlands ekonomiska karta, 1929-1931 Karta
Finland Generalkarta, 1943 Karta
Finland 1799 Karta
Finland 1747 Karta
Finland Karta
Filipstad med omnejd 1935 Karta
Falun med omnejd 1935 Karta
Faeröerne 1847 Karta