Alfabetisk förteckning: g

Titelsortera i fallande ordning Resurstyp
G. Ljunggrens kartor öfver Sveriges städer 1857-1859 Karta
Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857 Avskrift
Gefle 1921 Karta
Geflebugten med kusten från Swartklubben till Hudiksvall, 1858 Karta
Genealogi och genetik. Beskrivning av sex projektområden där kyrkböcker använts i genetisk forskning Publikation
General Hydrographisk Cart - book öfver Östersiön och Kattegatt 1694 – 1695 Karta
General Landkort och Geographisk afritning Westergjötland, Daal, Halland och Bohus Iän Karta
Generalcharta öfver Stockholm med malmarne, 1733 Karta
Generalis Totius Imperii Moscovitici Karta
Generalkarta over södra Sverige 1870 Karta
Generalkarta öfver Finland, 1908-1916 Karta
Generalkarta öfver Sverige, norra delen, 1902 Primary tabs Karta
Generalkarta över Finland, SF 11, 1926 Karta
Generalkarta över Finland, SF 12, 1926 Karta
Generalkarta över Finland, SF 13, 1926 Primary tabs Karta
Generalkarta över Finland, SF 14, 1925 Karta
Generalkarta över Sverige, mellersta delen, 1877 Karta
Generalkarte des Baltenlandes Karta
Generalkarte von Finland ES, Öst - Karelen Karta
Generalkarte von Finnland Karta
Generalkarte von Finnland, Torneå-Rovaniemi-Uleåborg Karta
Generalkort over Nörre Jylland 1866 Karta
Generalstabens kaart over Danmark 1872 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, 57 Lövånger 1910 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Böda, 1875 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Grisslehamn, 1878 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Grundkallegrund, 1878 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Löfsta, 1878 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Norrtelge, 1879 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Ockelbo, 1896 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Ockelbo, 1901 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Vaxholm, 1877 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Vestervik, 1883 Karta
Generalstabens karta öfver Sverige, Östhammar, 1880 Karta
Generalstabens karta över Sverige, Hamra (södra Gotland), 1873 Karta
Generalstabens karta över Sverige, Oscarshamn, 1875 Karta
Generalstabens karta över Sverige, Ottenby, 1922 Karta
Generalstabens karta över Sverige, Skellefteå Burvik, 1926 Karta
Generalstabens karta över över Sverige, Mönsterås, 1874 Karta
Generalstabens kartor över norra Norrland 1896 Karta
Generalstabens översiktskarta över Sverige, Kiruna, XXIII 1937 Karta
Generalstabens översiktskarta över Sverige, XX Boden, 1940 Karta
Generalstabens översiktskarta över Sverige, XXII Sulitelma, 1927 Karta
Generalstabens översiktskarta över Sverige, XXII Sulitelma, 1937 Karta
Generalstabens översiktskarta över Sverige, XXIII Kiruna, 1927 Karta
Geografisk atlas öfver Sverige 1876 Karta
Geografisk och kommersiell karta över Sverige (södra delen) Karta
Geographisk charta öfver Ströms socken uti Jemteland Karta
Geographisk handatlas för nybegynnare, 1844 Karta
Geological map of Kiirunavaara and Luossavaara iron ore mountains 1900-1909 Karta
Geologische Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten, 1915 Karta
Geologisk öfversigtskarta öfver Sveriges berggrund, 1901 Karta
Geometrisk charta öfwer Luleå stads och prästegårds ägor i Wästerbotn Karta
Geometrisk charta, Portsnäs bys agor Umeå socken 1753 Karta
Geometrisk jordebok (Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten) Avskrift
Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648 Avskrift
Gotland 1858 Karta
Gotland 1884 Karta
Grekland med Traciska och Asiatiska kolonierna Karta
Grubb, Nils, prost (1681 - 1724): Självbiografi u å Avskrift
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960) Avskrift
Grängesberg med omnejd 1935 Karta
Gustavianska samlingen Avskrift
Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753) Avskrift
Gysinge med omnejd 1939 Karta
Gällivare lappskola 1756-1850. En elevmatrikel jämte analys Publikation
Gällivare-Kirunavaara Karta
Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff Avskrift
GävIe med omnejd 1940 Primary tabs Karta
Gävleborgs län: sammanställning av huvudresuItaten rörande jordbruket i länet 1958 Karta
Gävleborgs läns landskansli Avskrift
Göta äIv, Göteborg - Vänersborg 1916 Karta
Göta älf 1907 Karta
Göteborg 1892 Karta
Göteborg, Marstrand, Kongelf, Kongsbacka, 1896 Karta
Göteborg, vägledning för resande, andra upplagan, 1899 Karta
Göteborgs hamn 1920 Karta