Alfabetisk förteckning: h

Titelsortera i stigande ordning Resurstyp
Högskolan Dalarna, biblioteket Arkivadress
Härnösands domkapitel Mikrofiche
Härnösand - Sundsvall 1922 Karta
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m... Avskrift
Hudiksvall - Söderhamn 1921 Karta
Holmön 64, norra delen samt fastlandskusten norrut Karta
Holmön Digital utställning
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827 Avskrift
Hjälpkommittén för Finlands barn Mikrofiche
Hjälmaren 1919 Karta
Historiska källor rörande samer Avskrift
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor Avskrift
Helsingfors med omnejd, Operationskarte, 1918 Karta
Helmer Osslund och hans syskon Publikation
Hedemora med omnejd 1935 Karta
Harmens register Mikrofiche
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904 Avskrift
Haparanda 1923 Karta
Hanöbugten och Bornholm 1884 Karta
Hanöbugten och Bornholm 1871 Karta
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika Avskrift
Handöl Digital utställning
Handskrift 99. Konstnären Charles Portins arkiv (1889-1980) Arkiv
Handskrift 98. Kårledaren Börje Lundgrens arkiv (1925-2003) Arkiv
Handskrift 97. Johan Nordlander-sällskapets arkiv Arkiv
Handskrift 96. Pär Widmans (1937-2000) diabildssamling Arkiv
Handskrift 95. Docent Sten Stenströms arkiv (1911-2011) Arkiv
Handskrift 94. Redaktören och författaren Karl Örngrims arkiv (1908-2000) Arkiv
Handskrift 93. Författaren Frithjof Örngrims arkiv (1907-1972) Arkiv
Handskrift 92. Professor Magnus von Platens arkiv (1920-2002) Arkiv
Handskrift 91. Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Arkiv
Handskrift 90. Författaren Björn-Erik Höijers arkiv (1907-1996) Arkiv
Handskrift 9. Humanistiska fakultetens fotoarkiv Arkiv
Handskrift 89. Jon Erik Erikssons arkiv (1873-1947) Arkiv
Handskrift 88. Professor Sverker Sörlins arkiv (1956 - ) Arkiv
Handskrift 87. Fastighetshandlingar rörande Sävar by i Sävar socken 1831-1959 Arkiv
Handskrift 86. Företagaren och politikern Gunnar Sundwalls arkiv (1924-2007) Arkiv
Handskrift 85. Inspektor Einar Nordströms arkiv (1889-1976) Arkiv
Handskrift 84. Försvarsdirektör Anders Brännströms arkiv (1920-1990) Arkiv
Handskrift 83. Poeten Lars-Gunnar Siklunds arkiv (1938-1995) Arkiv
Handskrift 82. Kyrkoherde Nils Nordiens arkiv (1801-1879) Arkiv
Handskrift 81. Redaktören Ernst Gafvelins (1882-1927) och folkskollärarinnan Elsa Gafvelins (1887-1969) arkiv Arkiv
Handskrift 80. Folkskolläraren Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv (1827-1898) Arkiv
Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971) Arkiv
Handskrift 7C. Folkskollärare August Reinhold Hallströms arkiv (1840-1913) Arkiv
Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Arkiv
Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (1880-1962) Arkiv
Handskrift 79. Lektor Alvar Nilssons arkiv (1923-2010) Arkiv
Handskrift 78. Musiklektor Lars Gunnar Martlings arkiv (1930-2014) Arkiv
Handskrift 77. Predikosamlingar Arkiv
Handskrift 76. Författaren och konstnären Pelle Molins arkiv (1864-1896) Arkiv
Handskrift 75. Författaren Thorsten Jonssons arkiv (1910-1950) Forskningsmaterial samlat av Per-Olof Erixon Arkiv
Handskrift 74. Prosten Georg Bergfors klippsamling (1882-1975) Arkiv
Handskrift 73. Kyrkoherde Gustaf Höijers arkiv (1849-1898) Arkiv
Handskrift 72. Författaren Sigvard Karlssons arkiv (1926-2005) Arkiv
Handskrift 71. Kyrkoherde Ferdinand Öbergs arkiv, (1850-1933) Arkiv
Handskrift 70. Professor Karl-Hampus Dahlstedts arkiv (1917-1996) Arkiv
Handskrift 69. Chefsgeolog Olof Bæckströms arkiv (1887-1937) Arkiv
Handskrift 68. Chefredaktör Sven Artur Svenssons bildarkiv (1910-1982) Arkiv
Handskrift 67. Överläkare Gösta Erikssons arkiv (1892-1962) Arkiv
Handskrift 66. Kungliga Skytteanska samfundets arkiv Arkiv
Handskrift 65. Eva Dahlstedts arkiv (1883-1972) Arkiv
Handskrift 64. Katalog över professor Sigurd Curmans bibliotek Arkiv
Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Arkiv
Handskrift 62. Författarinnan Astrid Värings arkiv (1892-1978) Arkiv
Handskrift 61B. Märta Balgårds arkiv (1911-1992) Arkiv
Handskrift 61A. Chefredaktör Matts Balgårds arkiv (1908-1992) Arkiv
Handskrift 60. Professor Lisa Welanders arkiv (1909 -2001) Arkiv
Handskrift 6. Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets i Umeå arkiv Arkiv
Handskrift 59. Hallströms advokatbyrås arkiv Arkiv
Handskrift 58B. Anna Sjödins arkiv (1895-1974) Arkiv
Handskrift 58A. Sekreterare Karin Sjödins arkiv (1921-1997) Arkiv
Handskrift 57. Professor Birgitta Holms arkiv (1936 - ) Arkiv
Handskrift 56. Författaren Helmer Grundströms arkiv (1904-1986) Arkiv
Handskrift 55. Konstnären Helmer Osslunds arkiv (1866-1938) Arkiv
Handskrift 54. Musikdirektör Lennart Berggrens arkiv (1941-) Arkiv
Handskrift 53. Bibliotekarie Kerstin Lundborgs bibliografiska excerpter rörande norrlandslitteratur Arkiv
Handskrift 52. Författarinnan Sara Lidmans arkiv (1923-2004) Arkiv
Handskrift 51. Gårdshandlingar rörande Baggböle nr 1 i Umeå socken Arkiv
Handskrift 50E. Telegrafisternas missionsförenings arkiv (1896-1925) Arkiv
Handskrift 50D. Samernas folkhögskolas arkiv (1942-1967) Arkiv
Handskrift 50C. Föreningen lapska missionens vänner (1880-1934) Arkiv
Handskrift 50B. Femöresföreningens arkiv (1864-1931) Arkiv
Handskrift 50A. Svenska missionssällskapets arkiv (1835-1969) Arkiv
Handskrift 5. Levnadsteckningar Lycksele lappmarkssocken Arkiv
Handskrift 49. Adjunkt Edvard Mauritz Waldenströms arkiv (1827-1897) Arkiv
Handskrift 48. Professor Herman Diamants arkiv (1918-2013 ) Arkiv
Handskrift 47. Kyrkoherde Johan Ulrik Bjurbergs arkiv (1851-1931) Arkiv
Handskrift 46. Utrikespolitiska institutets kalendarium 1939-1946 Arkiv
Handskrift 45. Professor Olof Östergrens arkiv (1874-1963) Arkiv
Handskrift 44. Kyrkoherde Yngve Bohmans klipparkiv (1910-1995) Arkiv
Handskrift 43C. Prästen och läraren Carl Fredrik Alenius arkiv (1781-1852) Arkiv
Handskrift 43B: Skolmästare Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv (1744-1790) Arkiv
Handskrift 43A. Kyrkoherde Anders Alenius arkiv (1743-1820) Arkiv
Handskrift 42. Landshövding Gustaf Lorentz Munthes arkiv (1809-1889) Arkiv
Handskrift 41. Författarinnan Frida Åslunds arkiv (1879-1937) Arkiv
Handskrift 40M. Lantmätaren Herlog Robert Linders arkiv (1843-1916) Arkiv
Handskrift 40L. Kapten Theodor Linders arkiv (1856-1909) Arkiv
Handskrift 40K. Sjökaptenen Nils Hadar Ossian Linders arkiv (1853-1899) Arkiv
Handskrift 40J. Styrmannen Albert Linders arkiv (1849-1877) Arkiv
Handskrift 40I. Lantmätaren Johan Erik Linders arkiv (1847-1912) Arkiv
Handskrift 40H. Fredrica Göthilda (1823-1859) och Sophia Johanna (1826-1871) Linders arkiv Arkiv
Handskrift 40G. Herlog Linders arkiv (1820-1837) Arkiv
Handskrift 40F. Docent Theodor Linders arkiv (1818-1854) Arkiv
Handskrift 40E. Kommissionslantmätare Johan Albert Linders arkiv (1816-1878) Arkiv
Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787-1840) Arkiv
Handskrift 40C. Susanna Charlotta Linders arkiv (1792-1812) Arkiv
Handskrift 40B. Britta Maria Linders arkiv (1746-1809) Arkiv
Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877) Arkiv
Handskrift 4. Handlingar rörande laestadianismen Arkiv
Handskrift 39. Manuskript och föreläsningsanteckningar efter professor Pehr von Afzelius (1760-1843) Arkiv
Handskrift 38. Manuskript efter professor Jonas Samuel Bagge (1803-1870) Arkiv
Handskrift 32. Läroverksadjunkt Johan Nordlanders arkiv (1853-1934) Arkiv
Handskrift 31. Kronojägare Per Anton Åbergs arkiv (1867-1939) Arkiv
Handskrift 30. Professor Harald Hagendahls bildsamling (1889-1986) Arkiv
Handskrift 3. Kyrkoherde Gustaf Westerlunds arkiv (1801-1866) Arkiv
Handskrift 29. Överläkare Helge Dahlstedts arkiv (1885-1963) Arkiv
Handskrift 28. Handlingar rörande Labangymnastik (1970-1993) Arkiv
Handskrift 27. Författaren Erland Flemmings arkiv (1928-2013) Arkiv
Handskrift 26. Fotografier från Ångermanland Arkiv
Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv (1896-1971) Arkiv
Handskrift 24. Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv (1837-1912) Arkiv
Handskrift 23 Diverse handlingar Arkiv
Handskrift 22. Rektor Bertil Järneström: Berättelser från Nordingrå, 48 videofilmer inspelade 1992-1997. Arkiv
Handskrift 211. Svenska Antikvariatföreningens arkiv Arkiv
Handskrift 21. Rektor Algot Hellboms arkiv (1903-1996) Arkiv
Handskrift 206. Jägmästare Stig Lundbergs arkiv (1928 – 2020) Arkiv
Handskrift 205. Universitetslektor Kenneth Nilssons arkiv (1937-2016) Arkiv
Handskrift 203. Karin Kallerdahls arkiv (1918-2016) Arkiv
Handskrift 202. Stationsmästare Henning Larssons arkiv (1916-2008) Arkiv
Handskrift 200. Författaren Anita Salomonssons arkiv (1935-) Arkiv
Handskrift 20. Minnesbok från ett kloster i Solovetsk Arkiv
Handskrift 2. Lapsk ordlista efter kyrkoherden Johannes Eklund (1890-1954) Arkiv
Handskrift 199. Statistikern och folkskoleinspektören Albin Neanders arkiv (1878-1928) Arkiv
Handskrift 198. Fil.mag. Bernhard Nilssons arkiv (1922-1991) Arkiv
Handskrift 197. Professor Lars Göran Tedebrands arkiv (1939-) Arkiv
Handskrift 196. Journalisten Per Fjellströms arkiv (1915-2011) Arkiv
Handskrift 195. Kulturskribenten och poeten Annika Burholms arkiv (1939-2014) Arkiv
Handskrift 194. Journalisten Rolf Nilséns arkiv (1954-2014) Arkiv
Handskrift 193. Docent Tuuli Forsgrens arkiv (1942-2012) Arkiv
Handskrift 192. Docent och Komminister Sölve Anderzéns arkiv (1939-2016) Arkiv
Handskrift 191. Professor Sten Henryssons arkiv (1921-1998) Arkiv
Handskrift 190. Konstnären Helge Lindens arkiv (1897-1961) Arkiv
Handskrift 19. Akademiska föreningens i Umeå arkiv Arkiv
Handskrift 189. Författaren och juristen Otto Nordenfors arkiv (1898-1974) Arkiv
Handskrift 188. Docent Lars Wilssons arkiv (1928-2014) Arkiv
Handskrift 187. Författaren Kerstin Bergströms arkiv (1934-2014) Arkiv
Handskrift 186. Professor Kerstin Stråbys arkiv (1935-2015) Arkiv
Handskrift 185. Professor Folke Nordströms arkiv (1920-1997) Arkiv
Handskrift 184. Författaren Bernhard Nordhs arkiv (1900-1972) Arkiv
Handskrift 183. Konstnären och författaren Gunnar Erkners arkiv (1929-2013) Arkiv
Handskrift 182. Ingenjör och fotograf Bengt Hylanders arkiv (1939-2014) Arkiv
Handskrift 181. Biskop Ivar Hylanders arkiv (1900-1982) Arkiv
Handskrift 180. Konstnären Malte Nyberg XII:s arkiv (1929-2013) Arkiv
Handskrift 18. Konstnären Thor Christofferssons arkiv (1929- ) Arkiv
Handskrift 179. Professor Gunnar Kulldorffs arkiv (1927-2015) Arkiv
Handskrift 178. Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-) Arkiv
Handskrift 177. Författaren Carl-Göran Ekerwalds arkiv (1923-) Arkiv
Handskrift 175. Författaren Rönnog Seabergs arkiv (1932-2007) Arkiv
Handskrift 172. Professor Tryggve Skölds arkiv (1922-2012) Arkiv
Handskrift 170. Författaren Bo Johanssons arkiv (1925-2017) Arkiv
Handskrift 17. Professor Bengt Hubendicks arkiv (1916-2012 ) Arkiv
Handskrift 169. Författaren och konstnären Siv Cederings arkiv (1939-2007) Arkiv
Handskrift 168. Professor Tom Ericssons arkiv (1948- ) Arkiv
Handskrift 167. Författaren Loka Enmarks arkiv (1931-2012) Arkiv
Handskrift 166. Riksdagsmannen och författaren Tore Nilssons arkiv (1919-1998) Arkiv
Handskrift 165. Professor Egil Johanssons arkiv (1933-2012) Arkiv
Handskrift 164. Professor Raoul J. Granqvists arkiv (1940-) Arkiv
Handskrift 163. Kanslichef Kjell Söderbergs arkiv (1923-2011) Arkiv
Handskrift 162. Professor Kristo Ivanovs arkiv (1937-) Arkiv
Handskrift 161. Politikern och landshövdingen Georg Anderssons arkiv (1936-) Arkiv
Handskrift 16. Kommunalrådet Torsten W. Perssons arkiv (1922- ) Arkiv
Handskrift 159. Professor Mats Hagners arkiv (1934-) Arkiv
Handskrift 157. Professor Kurt Genrups arkiv (1944-) Arkiv
Handskrift 156. Författaren Kurt Salomonsons arkiv (1929-) Arkiv
Handskrift 155. Textilkonstnär Bittan Bergh Valbergs arkiv (1926-2003) Arkiv
Handskrift 152. Politikern och professorn Sören Wibes arkiv (1946-2010) Arkiv
Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-2019) Arkiv
Handskrift 150. Journalisten Fredrik Burgmans arkiv (1924-1989) Arkiv
Handskrift 15. Upsala Botaniska trädgårds medicinalväxter 1875 Arkiv
Handskrift 149. Byrådirektör och lekterapeut Ivonny Lindqvists arkiv (1920-2018) Arkiv
Handskrift 148. Forskningsmaterial kring poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm (1887-1918) samlade av Doris Nitz-Karlsson Arkiv
Handskrift 147. Docent Jörgen Björklunds arkiv (1940‐2001) Arkiv
Handskrift 146. Landsantikvarien och författaren Kjell Lundholms arkiv (1938-) Arkiv
Handskrift 145. Skogsfaktor Anders-Gustav (AG) Jönssons arkiv (1862-1935) Arkiv
Handskrift 144. Författaren Torgny Lindgrens arkiv (1938-2017) Arkiv
Handskrift 143. Författaren Nils-Eric "Nicke" Sjödins arkiv (1934-2009) Arkiv
Handskrift 142. Dramapedagog Margreta Söderwalls arkiv (1912-2009) Arkiv
Handskrift 141. Professor Svante Wolds arkiv (1941-) Arkiv
Handskrift 140. Författaren Elfred Berggrens arkiv (1900-1932) Arkiv
Handskrift 14. Westerbottens Regementes rulla 1821 Arkiv
Handskrift 139. Konstnären Vera Friséns arkiv (1910-1990) Arkiv
Handskrift 138. Handlingar från Svenska skolmuseet Arkiv
Handskrift 137. Skogschef Sven Dillners arkiv (1899-1970) Arkiv
Handskrift 136. Konstnären Leander Engströms (1886-1927) familjearkiv Arkiv
Handskrift 135. Professor Marja Taussi Sjöbergs arkiv (1943- ) Arkiv
Handskrift 134. Författaren och dagboksskrivaren, Fil. Dr. Rut Berggrens arkiv (1918-2008) Arkiv
Handskrift 133. Översättaren och prästen Ingegerd Fries arkiv (1921-2016) Arkiv
Handskrift 132. Professor Sigurd Fries arkiv (1924-2013) Arkiv
Handskrift 130. Länsbibliotekarie Elsi Ekstedts arkiv (1931-2008) Arkiv
Handskrift 129. Professor Jan Ekstedts arkiv (1931 - 2018) Arkiv
Handskrift 128. Lektor Olof Erik Nygrens arkiv (1919-2002) Arkiv
Handskrift 127. Universitetslektor Jörg Lindners arkiv (1941-) Arkiv
Handskrift 126. Professor Karl Müllers arkiv (1919-2005) Arkiv
Handskrift 125. Lektor Alf W Axelsons arkiv (1925-2007 ) Arkiv
Handskrift 124. Professor Claes-Christian Elerts arkiv (1923 - 2015) Arkiv
Handskrift 123. Teckningslärare John Ekströms arkiv (1858-1924) Arkiv
Handskrift 122. Advokat Per Tingbrands arkiv (1937-) Arkiv
Handskrift 121. Docent Bengt Lundbergs arkiv (1941-) Arkiv
Handskrift 120. Docent Karin Nordbergs arkiv (1940-) Arkiv
Handskrift 12. Akademiska föreläsningsanteckningar Arkiv
Handskrift 118. Författaren Olof Hederyds arkiv (1923 - ) Arkiv
Handskrift 117. Författaren Gunnar Balgårds arkiv (1938-) Arkiv
Handskrift 116. Docent Ingrid Liljenäs arkiv (1939-) Arkiv
Handskrift 115: Professor Lars-Erik Borgegårds arkiv (1941-2003) Arkiv
Handskrift 114. Universitetslektor Sven Gaunitz arkiv (1935-) Arkiv
Handskrift 113. Professor Erik Bylunds arkiv (1922-2005) Arkiv
Handskrift 112F. Direktör Rolf Victorins arkiv (1907-1995) Arkiv
Handskrift 112E. Helen "Nellie" Ringborgs arkiv (1860-1945) Arkiv
Handskrift 112D. Grosshandlare Edward Ringborgs arkiv (1857-1929) Arkiv
Handskrift 112C. Författaren och publicisten Torsten Fogelqvists arkiv (1880-1941) Arkiv
Handskrift 112B. Barnträdgårdslärarinnan Alice Fogelqvists arkiv (1884-1970) Arkiv
Handskrift 112A. Musikdirektör Hallgärd Victorins arkiv (1912-2005) Arkiv
Handskrift 111. Författaren Folke Isakssons arkiv (1927-2013) Arkiv
Handskrift 110. Universitetslektor Rolf Sjöströms arkiv (1928-) Arkiv
Handskrift 11. Bergs Juridiska Byrås arkiv Arkiv
Handskrift 109. Professor Håkan Linderholms arkiv (1919-2000) Arkiv
Handskrift 108. Överläkaren Roland Berglings arkiv (1937-) Arkiv
Handskrift 107. Länsantikvarien i Västerbottens läns klippsamling (1976-1996) Arkiv
Handskrift 106. Professor Phebe Fjellströms arkiv (1924-2007) Arkiv
Handskrift 105. Umespexarna (1988-) Arkiv
Handskrift 104. Professor Axel Bergenholtz arkiv (1930 -2006) Arkiv
Handskrift 103. Tandläkare Gustaf Bergfors arkiv (1891-1975) Arkiv
Handskrift 102. Professor Bengt Petterssons arkiv (1915-2002) Arkiv
Handskrift 101. Ulla Silfvenius, kortkatalog över Runebergslitteratur Arkiv
Handskrift 100. Lennart Anderssons arkiv (1910-2007) Arkiv
Handskrift 10. Etnologiskt arkiv, klippsamling Arkiv
Handskrift 1. Brev från författaren Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967) Arkiv
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784). Avskrift
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701 Avskrift
Handlingar ang läseriet Avskrift
Handelsräkningen 1964 Avskrift
Hamnar i övre Norrland, 1923 Karta
Hamnar i övre Norrland, 1913 Karta
Hamnar i nedre Norrland, 1891-1917 Karta
Hammerdal Digital utställning
Hallands- och Bohuskusten, Nidingen - Winga 1869 Karta
H. Kellers reisecharte der Schweiz, 1826 Karta