Alfabetisk förteckning: h

Titel Resurstypsortera i fallande ordning
Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (1880-1962) Arkiv
Handskrift 123. Teckningslärare John Ekströms arkiv (1858-1924) Arkiv
Handskrift 24. Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv (1837-1912) Arkiv
Handskrift 100. Lennart Anderssons arkiv (1910-2007) Arkiv
Handskrift 19. Akademiska föreningens i Umeå arkiv Arkiv
Handskrift 140. Författaren Elfred Berggrens arkiv (1900-1932) Arkiv
Handskrift 125. Lektor Alf W Axelsons arkiv (1925-2007 ) Arkiv
Handskrift 159. Professor Mats Hagners arkiv (1934-) Arkiv
Handskrift 95. Docent Sten Stenströms arkiv (1911-2011) Arkiv
Handskrift 43A. Kyrkoherde Anders Alenius arkiv (1743-1820) Arkiv
Handskrift 43B: Skolmästare Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv (1744-1790) Arkiv
Handskrift 43C. Prästen och läraren Carl Fredrik Alenius arkiv (1781-1852) Arkiv
Handskrift 51. Gårdshandlingar rörande Baggböle nr 1 i Umeå socken Arkiv
Handskrift 117. Författaren Gunnar Balgårds arkiv (1938-) Arkiv
Handskrift 38. Manuskript efter professor Jonas Samuel Bagge (1803-1870) Arkiv
Handskrift 61A. Chefredaktör Matts Balgårds arkiv (1908-1992) Arkiv
Handskrift 155. Textilkonstnär Bittan Bergh Valbergs arkiv (1926-2003) Arkiv
Handskrift 104. Professor Axel Bergenholtz arkiv (1930 -2006) Arkiv
Handskrift 74. Prosten Georg Bergfors klippsamling (1882-1975) Arkiv
Handskrift 103. Tandläkare Gustaf Bergfors arkiv (1891-1975) Arkiv
Handskrift 134. Författaren och dagboksskrivaren, Fil. Dr. Rut Berggrens arkiv (1918-2008) Arkiv
Handskrift 108. Överläkaren Roland Berglings arkiv (1937-) Arkiv
Handskrift 11. Bergs Juridiska Byrås arkiv Arkiv
Handskrift 47. Kyrkoherde Johan Ulrik Bjurbergs arkiv (1851-1931) Arkiv
Handskrift 147. Docent Jörgen Björklunds arkiv (1940‐2001) Arkiv
Handskrift 44. Kyrkoherde Yngve Bohmans klipparkiv (1910-1995) Arkiv
Handskrift 115: Professor Lars-Erik Borgegårds arkiv (1941-2003) Arkiv
Handskrift 12. Akademiska föreläsningsanteckningar Arkiv
Handskrift 84. Försvarsdirektör Anders Brännströms arkiv (1920-1990) Arkiv
Handskrift 150. Journalisten Fredrik Burgmans arkiv (1924-1989) Arkiv
Handskrift 113. Professor Erik Bylunds arkiv (1922-2005) Arkiv
Handskrift 69. Chefsgeolog Olof Bæckströms arkiv (1887-1937) Arkiv
Handskrift 18. Konstnären Thor Christofferssons arkiv (1929- ) Arkiv
Handskrift 64. Katalog över professor Sigurd Curmans bibliotek Arkiv
Handskrift 65. Eva Dahlstedts arkiv (1883-1972) Arkiv
Handskrift 70. Professor Karl-Hampus Dahlstedts arkiv (1917-1996) Arkiv
Handskrift 48. Professor Herman Diamants arkiv (1918-2013 ) Arkiv
Handskrift 137. Skogschef Sven Dillners arkiv (1899-1970) Arkiv
Handskrift 23 Diverse handlingar Arkiv
Handskrift 2. Lapsk ordlista efter kyrkoherden Johannes Eklund (1890-1954) Arkiv
Handskrift 130. Länsbibliotekarie Elsi Ekstedts arkiv (1931-2008) Arkiv
Handskrift 129. Professor Jan Ekstedts arkiv (1931 - 2018) Arkiv
Handskrift 124. Professor Claes-Christian Elerts arkiv (1923 - 2015) Arkiv
Handskrift 136. Konstnären Leander Engströms (1886-1927) familjearkiv Arkiv
Handskrift 67. Överläkare Gösta Erikssons arkiv (1892-1962) Arkiv
Handskrift 89. Jon Erik Erikssons arkiv (1873-1947) Arkiv
Handskrift 75. Författaren Thorsten Jonssons arkiv (1910-1950) Forskningsmaterial samlat av Per-Olof Erixon Arkiv
Handskrift 10. Etnologiskt arkiv, klippsamling Arkiv
Handskrift 106. Professor Phebe Fjellströms arkiv (1924-2007) Arkiv
Handskrift 27. Författaren Erland Flemmings arkiv (1928-2013) Arkiv
Handskrift 112B. Barnträdgårdslärarinnan Alice Fogelqvists arkiv (1884-1970) Arkiv
Handskrift 112C. Författaren och publicisten Torsten Fogelqvists arkiv (1880-1941) Arkiv
Handskrift 139. Konstnären Vera Friséns arkiv (1910-1990) Arkiv
Handskrift 56. Författaren Helmer Grundströms arkiv (1904-1986) Arkiv
Handskrift 30. Professor Harald Hagendahls bildsamling (1889-1986) Arkiv
Handskrift 59. Hallströms advokatbyrås arkiv Arkiv
Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Arkiv
Handskrift 7C. Folkskollärare August Reinhold Hallströms arkiv (1840-1913) Arkiv
Handskrift 91. Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Arkiv
Handskrift 1. Brev från författaren Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967) Arkiv
Handskrift 118. Författaren Olof Hederyds arkiv (1923 - ) Arkiv
Handskrift 21. Rektor Algot Hellboms arkiv (1903-1996) Arkiv
Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Arkiv
Handskrift 57. Professor Birgitta Holms arkiv (1936 - ) Arkiv
Handskrift 5. Levnadsteckningar Lycksele lappmarkssocken Arkiv
Handskrift 17. Professor Bengt Hubendicks arkiv (1916-2012 ) Arkiv
Handskrift 9. Humanistiska fakultetens fotoarkiv Arkiv
Handskrift 90. Författaren Björn-Erik Höijers arkiv (1907-1996) Arkiv
Handskrift 73. Kyrkoherde Gustaf Höijers arkiv (1849-1898) Arkiv
Handskrift 111. Författaren Folke Isakssons arkiv (1927-2013) Arkiv
Handskrift 97. Johan Nordlander-sällskapets arkiv Arkiv
Handskrift 22. Rektor Bertil Järneström: Berättelser från Nordingrå, 48 videofilmer inspelade 1992-1997. Arkiv
Handskrift 145. Skogsfaktor Anders-Gustav (AG) Jönssons arkiv (1862-1935) Arkiv
Handskrift 72. Författaren Sigvard Karlssons arkiv (1926-2005) Arkiv
Handskrift 66. Kungliga Skytteanska samfundets arkiv Arkiv
Handskrift 28. Handlingar rörande Labangymnastik (1970-1993) Arkiv
Handskrift 4. Handlingar rörande laestadianismen Arkiv
Handskrift 52. Författarinnan Sara Lidmans arkiv (1923-2004) Arkiv
Handskrift 116. Docent Ingrid Liljenäs arkiv (1939-) Arkiv
Handskrift 40J. Styrmannen Albert Linders arkiv (1849-1877) Arkiv
Handskrift 40B. Britta Maria Linders arkiv (1746-1809) Arkiv
Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787-1840) Arkiv
Handskrift 40H. Fredrica Göthilda (1823-1859) och Sophia Johanna (1826-1871) Linders arkiv Arkiv
Handskrift 40G. Herlog Linders arkiv (1820-1837) Arkiv
Handskrift 40E. Kommissionslantmätare Johan Albert Linders arkiv (1816-1878) Arkiv
Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877) Arkiv
Handskrift 40K. Sjökaptenen Nils Hadar Ossian Linders arkiv (1853-1899) Arkiv
Handskrift 40I. Lantmätaren Johan Erik Linders arkiv (1847-1912) Arkiv
Handskrift 40C. Susanna Charlotta Linders arkiv (1792-1812) Arkiv
Handskrift 40F. Docent Theodor Linders arkiv (1818-1854) Arkiv
Handskrift 40L. Kapten Theodor Linders arkiv (1856-1909) Arkiv
Handskrift 109. Professor Håkan Linderholms arkiv (1919-2000) Arkiv
Handskrift 144. Författaren Torgny Lindgrens arkiv (1938-2017) Arkiv
Handskrift 127. Universitetslektor Jörg Lindners arkiv (1941-) Arkiv
Handskrift 149. Byrådirektör och lekterapeut Ivonny Lindqvists arkiv (1920-2018) Arkiv
Handskrift 121. Docent Bengt Lundbergs arkiv (1941-) Arkiv
Handskrift 53. Bibliotekarie Kerstin Lundborgs bibliografiska excerpter rörande norrlandslitteratur Arkiv
Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971) Arkiv
Handskrift 98. Kårledaren Börje Lundgrens arkiv (1925-2003) Arkiv
Handskrift 146. Landsantikvarien och författaren Kjell Lundholms arkiv (1938-) Arkiv
Handskrift 107. Länsantikvarien i Västerbottens läns klippsamling (1976-1996) Arkiv
Handskrift 148. Forskningsmaterial kring poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm (1887-1918) samlade av Doris Nitz-Karlsson Arkiv
Handskrift 76. Författaren och konstnären Pelle Molins arkiv (1864-1896) Arkiv
Handskrift 39. Manuskript och föreläsningsanteckningar efter professor Pehr von Afzelius (1760-1843) Arkiv
Handskrift 126. Professor Karl Müllers arkiv (1919-2005) Arkiv
Handskrift 42. Landshövding Gustaf Lorentz Munthes arkiv (1809-1889) Arkiv
Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv (1896-1971) Arkiv
Handskrift 120. Docent Karin Nordbergs arkiv (1940-) Arkiv
Handskrift 85. Inspektor Einar Nordströms arkiv (1889-1976) Arkiv
Handskrift 55. Konstnären Helmer Osslunds arkiv (1866-1938) Arkiv
Handskrift 16. Kommunalrådet Torsten W. Perssons arkiv (1922- ) Arkiv
Handskrift 102. Professor Bengt Petterssons arkiv (1915-2002) Arkiv
Handskrift 92. Professor Magnus von Platens arkiv (1920-2002) Arkiv
Handskrift 99. Konstnären Charles Portins arkiv (1889-1980) Arkiv
Handskrift 77. Predikosamlingar Arkiv
Handskrift 112D. Grosshandlare Edward Ringborgs arkiv (1857-1929) Arkiv
Handskrift 112E. Helen "Nellie" Ringborgs arkiv (1860-1945) Arkiv
Handskrift 50B. Femöresföreningens arkiv (1864-1931) Arkiv
Handskrift 50C. Föreningen lapska missionens vänner (1880-1934) Arkiv
Handskrift 50D. Samernas folkhögskolas arkiv (1942-1967) Arkiv
Handskrift 50A. Svenska missionssällskapets arkiv (1835-1969) Arkiv
Handskrift 156. Författaren Kurt Salomonsons arkiv (1929-) Arkiv
Handskrift 101. Ulla Silfvenius, kortkatalog över Runebergslitteratur Arkiv
Handskrift 110. Universitetslektor Rolf Sjöströms arkiv (1928-) Arkiv
Handskrift 20. Minnesbok från ett kloster i Solovetsk Arkiv
Handskrift 86. Företagaren och politikern Gunnar Sundwalls arkiv (1924-2007) Arkiv
Handskrift 6. Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets i Umeå arkiv Arkiv
Handskrift 138. Handlingar från Svenska skolmuseet Arkiv
Handskrift 68. Chefredaktör Sven Artur Svenssons bildarkiv (1910-1982) Arkiv
Handskrift 87. Fastighetshandlingar rörande Sävar by i Sävar socken 1831-1959 Arkiv
Handskrift 142. Dramapedagog Margreta Söderwalls arkiv (1912-2009) Arkiv
Handskrift 88. Professor Sverker Sörlins arkiv (1956 - ) Arkiv
Handskrift 135. Professor Marja Taussi Sjöbergs arkiv (1943- ) Arkiv
Handskrift 50E. Telegrafisternas missionsförenings arkiv (1896-1925) Arkiv
Handskrift 122. Advokat Per Tingbrands arkiv (1937-) Arkiv
Handskrift 105. Umespexarna (1988-) Arkiv
Handskrift 15. Upsala Botaniska trädgårds medicinalväxter 1875 Arkiv
Handskrift 46. Utrikespolitiska institutets kalendarium 1939-1946 Arkiv
Handskrift 49. Adjunkt Edvard Mauritz Waldenströms arkiv (1827-1897) Arkiv
Handskrift 60. Professor Lisa Welanders arkiv (1909 -2001) Arkiv
Handskrift 14. Westerbottens Regementes rulla 1821 Arkiv
Handskrift 3. Kyrkoherde Gustaf Westerlunds arkiv (1801-1866) Arkiv
Handskrift 112A. Musikdirektör Hallgärd Victorins arkiv (1912-2005) Arkiv
Handskrift 112F. Direktör Rolf Victorins arkiv (1907-1995) Arkiv
Handskrift 96. Pär Widmans (1937-2000) diabildssamling Arkiv
Handskrift 141. Professor Svante Wolds arkiv (1941-) Arkiv
Handskrift 62. Författarinnan Astrid Värings arkiv (1892-1978) Arkiv
Handskrift 26. Fotografier från Ångermanland Arkiv
Handskrift 41. Författarinnan Frida Åslunds arkiv (1879-1937) Arkiv
Handskrift 71. Kyrkoherde Ferdinand Öbergs arkiv, (1850-1933) Arkiv
Handskrift 93. Författaren Frithjof Örngrims arkiv (1907-1972) Arkiv
Handskrift 94. Redaktören och författaren Karl Örngrims arkiv (1908-2000) Arkiv
Handskrift 45. Professor Olof Östergrens arkiv (1874-1963) Arkiv
Handskrift 128. Lektor Olof Erik Nygrens arkiv (1919-2002) Arkiv
Handskrift 29. Överläkare Helge Dahlstedts arkiv (1885-1963) Arkiv
Handskrift 79. Lektor Alvar Nilssons arkiv (1923-2010) Arkiv
Handskrift 163. Kanslichef Kjell Söderbergs arkiv (1923-2011) Arkiv
Handskrift 61B. Märta Balgårds arkiv (1911-1992) Arkiv
Handskrift 169. Författaren och konstnären Siv Cederings arkiv (1939-2007) Arkiv
Handskrift 114. Universitetslektor Sven Gaunitz arkiv (1935-) Arkiv
Handskrift 175. Författaren Rönnog Seabergs arkiv (1932-2007) Arkiv
Handskrift 152. Politikern och professorn Sören Wibes arkiv (1946-2010) Arkiv
Handskrift 78. Musiklektor Lars Gunnar Martlings arkiv (1930-2014) Arkiv
Handskrift 82. Kyrkoherde Nils Nordiens arkiv (1801-1879) Arkiv
Handskrift 164. Professor Raoul J. Granqvists arkiv (1940-) Arkiv
Handskrift 167. Författaren Loka Enmarks arkiv (1931-2012) Arkiv
Handskrift 40M. Lantmätaren Herlog Robert Linders arkiv (1843-1916) Arkiv
Handskrift 143. Författaren Nils-Eric "Nicke" Sjödins arkiv (1934-2009) Arkiv
Handskrift 162. Professor Kristo Ivanovs arkiv (1937-) Arkiv
Handskrift 177. Författaren Carl-Göran Ekerwalds arkiv (1923-) Arkiv
Handskrift 81. Redaktören Ernst Gafvelins (1882-1927) och folkskollärarinnan Elsa Gafvelins (1887-1969) arkiv Arkiv
Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-2019) Arkiv
Handskrift 180. Konstnären Malte Nyberg XII:s arkiv (1929-2013) Arkiv
Handskrift 80. Folkskolläraren Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv (1827-1898) Arkiv
Handskrift 184. Författaren Bernhard Nordhs arkiv (1900-1972) Arkiv
Handskrift 187. Författaren Kerstin Bergströms arkiv (1934-2014) Arkiv
Handskrift 178. Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-) Arkiv
Handskrift 165. Professor Egil Johanssons arkiv (1933-2012) Arkiv
Handskrift 193. Docent Tuuli Forsgrens arkiv (1942-2012) Arkiv
Handskrift 191. Professor Sten Henryssons arkiv (1921-1998) Arkiv
Handskrift 198. Fil.mag. Bernhard Nilssons arkiv (1922-1991) Arkiv
Handskrift 200. Författaren Anita Salomonssons arkiv (1935-) Arkiv
Handskrift 194. Journalisten Rolf Nilséns arkiv (1954-2014) Arkiv
Handskrift 183. Konstnären och författaren Gunnar Erkners arkiv (1929-2013) Arkiv
Handskrift 166. Riksdagsmannen och författaren Tore Nilssons arkiv (1919-1998) Arkiv
Handskrift 172. Professor Tryggve Skölds arkiv (1922-2012) Arkiv
Handskrift 205. Universitetslektor Kenneth Nilssons arkiv (1937-2016) Arkiv
Handskrift 170. Författaren Bo Johanssons arkiv (1925-2017) Arkiv
Handskrift 190. Konstnären Helge Lindens arkiv (1897-1961) Arkiv
Handskrift 211. Svenska Antikvariatföreningens arkiv Arkiv
Handskrift 179. Professor Gunnar Kulldorffs arkiv (1927-2015) Arkiv
Handskrift 168. Professor Tom Ericssons arkiv (1948- ) Arkiv
Handskrift 203. Karin Kallerdahls arkiv (1918-2016) Arkiv
Handskrift 189. Författaren och juristen Otto Nordenfors arkiv (1898-1974) Arkiv
Handskrift 192. Docent och Komminister Sölve Anderzéns arkiv (1939-2016) Arkiv
Handskrift 31. Kronojägare Per Anton Åbergs arkiv (1867-1939) Arkiv
Handskrift 196. Journalisten Per Fjellströms arkiv (1915-2011) Arkiv
Handskrift 199. Statistikern och folkskoleinspektören Albin Neanders arkiv (1878-1928) Arkiv
Handskrift 185. Professor Folke Nordströms arkiv (1920-1997) Arkiv
Handskrift 186. Professor Kerstin Stråbys arkiv (1935-2015) Arkiv
Handskrift 188. Docent Lars Wilssons arkiv (1928-2014) Arkiv
Handskrift 181. Biskop Ivar Hylanders arkiv (1900-1982) Arkiv
Handskrift 182. Ingenjör och fotograf Bengt Hylanders arkiv (1939-2014) Arkiv
Handskrift 161. Politikern och landshövdingen Georg Anderssons arkiv (1936-) Arkiv
Handskrift 83. Poeten Lars-Gunnar Siklunds arkiv (1938-1995) Arkiv
Handskrift 195. Kulturskribenten och poeten Annika Burholms arkiv (1939-2014) Arkiv
Handskrift 32. Läroverksadjunkt Johan Nordlanders arkiv (1853-1934) Arkiv
Handskrift 202. Stationsmästare Henning Larssons arkiv (1916-2008) Arkiv
Handskrift 54. Musikdirektör Lennart Berggrens arkiv (1941-) Arkiv
Handskrift 206. Jägmästare Stig Lundbergs arkiv (1928 – 2020) Arkiv
Handskrift 157. Professor Kurt Genrups arkiv (1944-) Arkiv
Handskrift 58A. Sekreterare Karin Sjödins arkiv (1921-1997) Arkiv
Handskrift 58B. Anna Sjödins arkiv (1895-1974) Arkiv
Handskrift 197. Professor Lars Göran Tedebrands arkiv (1939-) Arkiv
Handskrift 132. Professor Sigurd Fries arkiv (1924-2013) Arkiv
Handskrift 133. Översättaren och prästen Ingegerd Fries arkiv (1921-2016) Arkiv
Högskolan Dalarna, biblioteket Arkivadress
Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827 Avskrift
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784). Avskrift
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika Avskrift
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m... Avskrift
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor Avskrift
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904 Avskrift
Handlingar ang läseriet Avskrift
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701 Avskrift
Historiska källor rörande samer Avskrift
Handelsräkningen 1964 Avskrift
Handöl Digital utställning
Hammerdal Digital utställning
Holmön Digital utställning
H. Kellers reisecharte der Schweiz, 1826 Karta
Hallands- och Bohuskusten, Nidingen - Winga 1869 Karta
Hamnar i nedre Norrland, 1891-1917 Karta
Hamnar i övre Norrland, 1913 Karta
Hamnar i övre Norrland, 1923 Karta
Hanöbugten och Bornholm 1871 Karta
Hanöbugten och Bornholm 1884 Karta
Haparanda 1923 Karta
Härnösand - Sundsvall 1922 Karta
Hedemora med omnejd 1935 Karta
Helsingfors med omnejd, Operationskarte, 1918 Karta
Hjälmaren 1919 Karta
Holmön 64, norra delen samt fastlandskusten norrut Karta
Hudiksvall - Söderhamn 1921 Karta
Harmens register Mikrofiche
Hjälpkommittén för Finlands barn Mikrofiche
Härnösands domkapitel Mikrofiche
Helmer Osslund och hans syskon Publikation