Alfabetisk förteckning: k

Titelsortera i stigande ordning Resurstyp
Königsberg med omnejd, Operationskarte, 1918 Karta
Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn.. Avskrift
Kyrkoherden i Jukkasjärvi Ingemar Lindstedts dagbok 1831-1847 Avskrift
Kyrkobokföringsmaterial Mikrofiche
Kyrkio Lagh brukatt aff gamble praepositis Publikation
Kustbana genom Västerbottens län Avskrift
Kunskapens träd. Artiklar i folkundervisningens historia. II. Publikation
Kungsbacka Karta
Kungliga automobilklubbens turistkarta över Sverige, blad 8 b, 1926 Karta
Kungl. automobilklubbens turistkarta över Sverige, blad 5b, 1926 Karta
Kungl. automobilklubbens turistkarta över Sverige, blad 5a, 1927 Karta
Kungl. automobilklubbens turistkarta över Sverige, blad 4b, 1926 Karta
Kungl. automobilklubbens turistkarta över Sverige, blad 4a, 1927 Karta
Kungl. automobilklubbens turistkarta över Sverige, blad 3, 1927 Karta
Kungl. automobilklubbens turistkarta över Sverige, blad 1, 1927 Karta
Kungl placater mm 1541 - 1649 Avskrift
Kristianiafjorden 1900 Karta
Krigshandlingar 1808-1809 Avskrift
Krigsarkivets kart- och ritningssamling Avskrift
Kriegskarte für die Baltischen länder Kurland-Livland-Estland Karta
Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor Avskrift
Kort översikt av den elementära undervisningen i Ryssland Publikation
Kort over Island, 1900 Karta
Kort over Hedekrat og Plantager i Jylland 1883 Karta
Kopior av konseljakter rörande samer Avskrift
Konstantinopel und der Bosporus, Sonderkarte 1 Karta
Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674 Avskrift
Kolahalvön Digital utställning
Kolahalvön Digital utställning
Kolahalvön Digital utställning
Kolahalvön Digital utställning
Kolahalvön Digital utställning
Klippsamlingar Mikrofiche
Klabböle fors 1735 Karta
Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937 Avskrift
Kenicius, Petrus, ärkebiskop (1555 - 1636), Brev 1591, 1592, 1612, 1617, 1627, 1628, 1633, u å Avskrift
Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m. Avskrift
Kazachstan med angränsande områden Karta
Kaukasusländer, Sonderkarte 3 Karta
Kattegatt 1882 Karta
Kattegatt 1864 Karta
Katalog over landkarter 1933 Karta
Katalog over landkarter 1916 Karta
Katalog over landkarter 1913 Karta
Katalog over landkarter 1909 Karta
Kartor over markanvändningen och riksintressen hos samebyar i Jämtlands län 1990-1991 Karta
Karte von nordwestlichen Harzgebirge Karta
Karte von Kurland, V-15, Mitau, 1917 Karta
Karte von Asien Karta
Karte uber die provins Södermanland Karta
Karte des westlichen Russlands, Libau sud Karta
Karte des Russischen reiches mit Angabe der Gouverments und Kreise in denen sich Kriegsgefangene und Zivilverschickte befinden (med tillhörande förteckning) Karta
Karte der vorzuglichen Gruben und Huttenwerke im sudlichen Schweden Karta
Karte der Balkan-Halbinsel Karta
Karta över Åland, 1947 Karta
Karta över Västerbottens län n.ö. Karta
Karta över Umeå prästbords ägor, 1600-talet Avskrift
Karta över södra Sveriges landformer Karta
Karta över Sunderbyn, Neder-Luleå s:n, Norrbottens län Karta
Karta över Nysätra vägdistrikt Karta
Karta över norra Sverige, Västerbottens & Norrbottens län Karta
Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län Avskrift
Karta över Halmstad och Tylösand med gaturegister och beskrivning, 1953 Karta
Karta över Götaland ur Blaeus Atlas maior 1662 Karta
Karta över Gotland Karta
Karta över Finland 1920 Karta
Karta över en del av Troms fylke med angränsande trakter i Nordland fylke samt i Karesuando och Jukkasjärvi socknar i Sverige, 1922 Karta
Karta öfver, för uppmuddring undersökte, farleder till Luleå stads hamn Karta
Karta öfver Östergötlands län, stadsplaner, 1884 Karta
Karta öfver Östergötlands län, 1884 Karta
Karta öfver Östergötlands län Karta
Karta öfver Östergötland, 1810 Karta
Karta öfver Östergötland 1810 Karta
Karta öfver Örebro län, 1844 Karta
Karta öfver Örebro län (södra delen), 1844 Karta
Karta öfver Örebro län (norra delen), 1844 Karta
Karta öfver Örebro höfdingedöme 1803 Karta
Karta öfver Åkers skeppslag, östra delen, Stockholms län, 1903 Karta
Karta öfver Åkers skeppslag, västra delen, Stockholms län, 1903 Karta
Karta öfver Åkers skeppslag 1903 Karta
Karta öfver Wärmeland, södra delen Karta
Karta öfver Wisby med dess omgifningar, 1903 Karta
Karta öfver Westerås län, 1841 Karta
Karta öfver Westernorrlands län på Landstingets föranstaltande Karta
Karta öfver Westernorrlands län Karta
Karta öfver Värmlands län Karta
Karta öfver Värmdö skeppslag, västra delen, 1902-1903 Karta
Karta öfver Vesterbottens län 1870-1878 Karta
Karta öfver Vegetationen ofvan barrskogsgrnänsen i Karesuando och norra Jukkasjärvi socknar 1909 Karta
Karta öfver Vallentuna härad, Stockholms län, 1902 Karta
Karta öfver Upsala län Karta
Karta öfver Upsala Iän 1850 Karta
Karta öfver tropiska Afrika utvisande Major Serpa Pintos resa åren 1877-1879 Karta
Karta öfver trakten mellan Sandhem och Herrljunga jernvägsstationer Karta
Karta öfver trakten kring Östersund 1895 Karta
Karta öfver Trakten för Fälttjenstöfningarne i Skåne 1871 Karta
Karta öfver Telegraf-linierna och -stationerna i Sverige 1857 Karta
Karta öfver södra delen af Stora Kopparbergs län Karta
Karta öfver Särö med projekterade anläggningar och tomtindelning Karta
Karta öfver Särö med projekterade anläggningar och tomtindelning Karta
Karta öfver Swearike och norra delen af Swerige 1811 Karta
Karta öfver Sveriges och Norges jernvägar, 1889 Karta
Karta öfver Svarta hafvet och Mindre Asien, 1877 Karta
Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809) Avskrift
Karta öfver storfurstendömet Finland 1840 Karta
Karta öfver staden Köping med dertill lydande egor, 1854 Karta
Karta öfver Skaraborgs län Karta
Karta öfver Scandinavien 1810-1837 Karta
Karta öfver provinsen Helsingland uti Gefleborgs län, 1851 Karta
Karta öfver provinsen Helsingland uti Gefleborgs län 1851 Karta
Karta öfver provinsen Gestrikland hörande till Gefleborgs län, 1857 Karta
Karta öfver projekterade jernvägs-sträckningar for Norrlands stam- och tvärbana 1870 Karta
Karta öfver Norrland, 1873 Karta
Karta öfver Norrbottens län, 1904 Karta
Karta öfver norra Europa ur Olai Magni Historia de Gentum Septentrionalium variis conditionibus, 1567 Karta
Karta öfver norra delen af Stora Kopparbergs län Karta
Karta öfver Malmö med Limhamn, 1923 Karta
Karta öfver Luleå stad Karta
Karta öfver Lidingö villastad, 1912 Karta
Karta öfver landsvägarna i Sverige, 1811 Karta
Karta öfver Kummelnäs, Skarpnäs och Rensätra uti Boo socken, Wermdö skeppslag och Stockholms län, 1908 Karta
Karta öfver Kronobergs län och Blekinge län Karta
Karta öfver Kristianstads län och Malmöhus län Karta
Karta öfver krigsskådeplatsen i OstAsien Karta
Karta öfver Kopparbergs län i sex blad, 1879 Karta
Karta öfver Kopparbergs län 1915 Karta
Karta öfver Kongliga Djurgården, 1827 Karta
Karta öfver Kinesisk-Japanska krigsskådeplatsen Karta
Karta öfver Kalmar län, södra delen, 1871 Karta
Karta öfver Kalmar län, norra delen, 1871 Karta
Karta öfver Kalmar län och Öland, 1818 Karta
Karta öfver Kalmar län Karta
Karta öfver Jönköpings, Kronobergs och Blekings höfdingedöme, 1809 Karta
Karta öfver Jönköpings län, västra delen, 1886 Karta
Karta öfver Jönköpings län Karta
Karta öfver Jemtlands län 1846-1858 Karta
Karta öfver Insjön Wettern jemte Öst och West Göta kanal samt en projecterad förening med Hjelmaren 1838 Karta
Karta öfver insjöarne Mälaren samt Hjelmaren, 1832 Karta
Karta öfver Hanö Bugt 1853 Karta
Karta öfver Göteborgs- och Bohusläns Höfdingedöme 1806 Karta
Karta öfver Göteborgs och Bohusläns höfdingedöme, 1806 Karta
Karta öfver Göteborgs och Bohuslän, norra delen, 1859 Karta
Karta öfver Göteborgs och Bohuslän, 1858 Karta
Karta öfver Göteborgs och Bohus län Karta
Karta öfver Götarike eller södra delen af Sverige 1807 Karta
Karta öfver Gotlands län Karta
Karta öfver Gotland med svensk och engelsk beskrivning, 1951 Karta
Karta öfver Gefleborgs län Karta
Karta öfver Färentuna härad eller det fordom så kallade Svartsjö län, 1853 Karta
Karta öfver fältjenstöfningarne med trupper af olika vapen inom 3. militärdistriktet 1881 Karta
Karta öfver Frötuna och Länna skeppslag, östra delen, Stockholms län Karta
Karta öfver Finska hafswiken, 1854 Karta
Karta öfver Elfsborgs län Karta
Karta öfver Elfsborgs höfdingedöme, 1808 Karta
Karta öfver det egentliga Tyska riket, 1868 Karta
Karta öfver de delar av Vesternorrlands- och Vesterbottens län, som den af riksdagen den 14 april beslutade jernvägen genomgår, 1885-1886 Karta
Karta öfver de deIar af VesternorrIands- och Vesterbottens län som den af Riksdagen den 14 apriI 1886 beslutade jernvägen genomgår Karta
Karta öfver Brunnby socken i Malmöhus län Karta
Karta utvisande tallens och granens nuvarande vegetationsgräns, 1892 Primary tabs Karta
Karta utvisande sträckningen af Stockholm - Westerås - Bergslagens jernväg i förhållande till öfriga jernvägssystemet inom mellersta Sverige 1874 Karta
Karta uti 2 ne delar öfver Inegorna och Hemskogen till Wiken och Glösa byar uti Alsens socken Jemtlands län upprättad för Laga skifte år 1856 Primary tabs Karta
Karta till tågtidtabellen, 1911 Karta
Karta Rossia 1614 Karta
Kart over Tromsö amt i 4 blade, 1874 Karta
Kart over söndre Trondhjems amt i 3 blade, 1897-1904 Karta
Kart over Romsdals amt i 4 blade, 1882 Karta
Kart over Nordre Trondhjems amt i 3 blade Karta
Kart over Nord-Norge, det sydvestlige blad Karta
Kart over Lister og Mandals amt, 1862 Karta
Kart over Kristiania omegn i 6 blade, 1908 Karta
Kart over Kristiania med vejledende tekst, 1877 Karta
Kart over Hedemarkens amt i 3 blade, 1829 Karta
Kart over Finnmarkens amt, 1907 Karta
Kart over Finnmarkens amt, 1907 Karta
Kart over Finnmarkens amt, 1906 Karta
Kart over det sydlige Norge, blad 1 Karta
Kart over Bratsbergs Amt i 2 blade (I sydlige blad), 1857 Karta
Kart over Bratsbergs Amt i 2 blade Karta
Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet Avskrift
Kana till Finlands kommunikationer 1942 Karta
Kan själva orden. Artiklar i folkundervisningens historia. IV Publikation
Kammarkollegiets arkiv Avskrift
Kalmarsund, Special 1884 Karta
Kalmarsund, Special 1865 Karta
Kalmarsund och Öland 1877 Karta
Kalmarsund och Öland 1860 Karta
Kaggrummet Digital utställning