Alfabetisk förteckning: l

Titelsortera i fallande ordning Resurstyp
La Scandinavie ou font les Royaumes de Suede, Danmark et Norwege presente a Monseigneur le Duc de Bourgogne 1695 Karta
Lago Titicaca, 1893 Karta
Landkarta öfver Sverige, 1832 Karta
Landshövdingarnas skrivelser till Kungl Maj:t Mikrofiche
Landshövdingeberättelser Mikrofiche
Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl Maj:t 1671 Avskrift
Landsvägarne genom södra delen af Swerige, 1792 Karta
Landswägarne genom södra delen af Swerige, 1792 Karta
Lannavaara-arkivet. Avskrift
Lantmäteriverket, kartor Umeå socken Avskrift
Lapp eller nybyggare? Publikation
Lappforsen Digital utställning
Lappmarken i litteraturen. Valda studier inom ett forskningsprojekt Publikation
Lappmarkens ecklestiastikverk Mikrofiche
Lappmarkens präster 1593-1904. En studie av bakgrund och karriär Publikation
Leksand med omnejd 1936 Karta
Libau und Umgegend, 1917 Karta
Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636 Avskrift
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 178 Avskrift
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771 Avskrift
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige Avskrift
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen Avskrift
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732 Avskrift
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976 Avskrift
Luleå 1923 Karta
Luleå socken Karta
Luleå-Haparanda Karta
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland Avskrift
Lysekil 1891 Karta
Lände- och sjö-charta öfwer Mälaren 1689 Karta
Länsmansarkiv Mikrofiche
Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken Avskrift
Läs- och skrivkunnigheten före folkskolan. Historisk läskunnighetsforskning i nordiskt och internationellt perspektiv Publikation
Läser och förstår. Artiklar i folkundervisningens historia. III. Publikation
Läsning och lösning Publikation
Läste Lutheri Cateches på Lapska. Om religions- och läsundervisning i Jokkmokks socken före folkskolans införande. Publikation
Löfånger 57, n.o. Karta
Löfånger 57, n.v. Karta
Löfön, Umeå socken 1872 Karta