Alfabetisk förteckning: l

Titel Resurstypsortera i fallande ordning
Lodén, Torbjörn, Promemoria angående kinesiskt biblioteksväsen, 1976 Avskrift
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732 Avskrift
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771 Avskrift
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige Avskrift
Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken Avskrift
Lantmäteriverket, kartor Umeå socken Avskrift
Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636 Avskrift
Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl Maj:t 1671 Avskrift
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen Avskrift
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 178 Avskrift
Lannavaara-arkivet. Avskrift
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland Avskrift
Lappforsen Digital utställning
La Scandinavie ou font les Royaumes de Suede, Danmark et Norwege presente a Monseigneur le Duc de Bourgogne 1695 Karta
Lago Titicaca, 1893 Karta
Landkarta öfver Sverige, 1832 Karta
Landsvägarne genom södra delen af Swerige, 1792 Karta
Landswägarne genom södra delen af Swerige, 1792 Karta
Leksand med omnejd 1936 Karta
Libau und Umgegend, 1917 Karta
Luleå 1923 Karta
Luleå-Haparanda Karta
Lysekil 1891 Karta
Lände- och sjö-charta öfwer Mälaren 1689 Karta
Löfånger 57, n.o. Karta
Löfånger 57, n.v. Karta
Löfön, Umeå socken 1872 Karta
Luleå socken Karta
Landshövdingarnas skrivelser till Kungl Maj:t Mikrofiche
Landshövdingeberättelser Mikrofiche
Lappmarkens ecklestiastikverk Mikrofiche
Länsmansarkiv Mikrofiche
Lapp eller nybyggare? Publikation
Läste Lutheri Cateches på Lapska. Om religions- och läsundervisning i Jokkmokks socken före folkskolans införande. Publikation
Läser och förstår. Artiklar i folkundervisningens historia. III. Publikation
Lappmarken i litteraturen. Valda studier inom ett forskningsprojekt Publikation
Lappmarkens präster 1593-1904. En studie av bakgrund och karriär Publikation
Läs- och skrivkunnigheten före folkskolan. Historisk läskunnighetsforskning i nordiskt och internationellt perspektiv Publikation
Läsning och lösning Publikation