Alfabetisk förteckning: p

Titel Resurstypsortera i fallande ordning
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919 Avskrift
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962 Avskrift
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala Avskrift
Piteå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv Avskrift
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm. Avskrift
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv Avskrift
Paris illustré et ses fortifications, 1858 Karta
Pharus-Plan, Libau Karta
Philips´ map of Afghanistan and Persia Karta
Pianta Topografica di Roma antica con i principali monumenti 1832 eller 1850 Karta
Piteå 1923 Karta
Plan der stadt Riga und deren Umgebung, 1906 Karta
Plan General de la ciudad de Mexico, 1793 Karta
Plan Routier de la ville de Paris, 1829 Karta
Plan von Mitau, Jelgava, 1903 Karta
Plankarta öfver Nikolaistad, 1907 Karta
Postkarta öfver Sverige, södra delen 1903 Karta
Postkarta över Sverige 1877 Karta
Prästlöneregleringen 1910 Karta
Pskov (två ryska kartor) Karta
Plan von Stockholm Karta
Provinsialläkarnas årsberättelser Mikrofiche
Projektarkiv 1. Butajira Neuroprojektet (1983-1996) Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 2. Författarröst och lärobokstradition Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 3. Norrländsk valstatistik 1911-1936 Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 4. Alkoholpolitiska riksdagsmotioner 1900 - 1939 Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 5. Sjö - och älvregleringsrapporter i Riksantikvarieämbetets regi 1942-1980 Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 6. Center för arktisk kulturforskning vid Umeå universitet (1983-1995) Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 7. Västerbottensundersökningen 1982 Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 8. Forskningsprojektet Levnadsöden (1983-1988) Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 9. Dramatik på svenska scener 1910-1975 Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 10. Den svenska nationalscenen Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 11. I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850 Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 12. Robertsfors bruk och samhälle under 1900-talet Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 14. Forskningsprojekt om barn och livsfrågor Projektarkiv (UmU)
Projektarkiv 13. Luleälvsprojektet Projektarkiv (UmU)
Prästerna i lappmarken före 1850. Ursprung och arbetsuppgifter Publikation
Prästerna och livet i lappmarken Publikation
Pehr Högström och Anna Olofsdotter. Ett bidrag till 1740-talets samiska kyrkohistoria Publikation
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1758-1784 Publikation
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1784-1789 Publikation
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1789-1796 Publikation
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1796-1807 Publikation
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, Register Publikation