Alfabetisk förteckning: r

Titelsortera i stigande ordning Resurstyp
RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861 Avskrift
Ryssland. Sibirien, Turkestan und das jetzige Europäische RussIand Karta
Ryssland. Kolahalvön Karta
Ryssland, S:t Petersburg 1908 Karta
Ryssland, Das Neue Russland 1920 Karta
Ryssland Karta
Ryska kartor över södra Finland, 1875-1900 Karta
Ryska kartor över nordvästra Ryssland Karta
Rysk karta över områden kring Riga, 1867 Karta
Rysk karta över områden kring Finska vikens sydöstra del, 1868 Karta
Rysk karta över områden kring Finska vikens nordöstra del, 1875 Karta
Rysk karta över folkslag i den europeiska delen av Ryssland, 1875 Karta
Rysk karta över Estlands västra del Karta
Rysk karta över del av Kola-halvön, 1894 Karta
Rutviks byarkiv. Avskrift
Russland, 1917 Karta
Runö Digital utställning
Runö Digital utställning
Runö Digital utställning
Runö Digital utställning
Rund um Riga, Umgebungskarte der stadt Riga und die Kurische Schweiz Karta
Roteringslängder, Umeå Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695 Avskrift
Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800 Avskrift
Riksgränsen Karta
Riga, Jelgawa, Tukums, 1892 Karta
Riga Digital utställning
Reval, Narwa, Pernau, Dorpat, 1915 Karta
Reskarta öfver södra och mellersta Sverige Karta
Reskarta öfver Sverige, södra delen, 1830 Karta
Reskarta öfver Sverige, 1854 Karta
Reseberättelse från Lappland 1857 Publikation
Renskötselns intresseområden 1978 Karta
Renoverade domböcker Mikrofiche
Register till Mantalslängder. Västerbottens län med lappmarker 1636 - 1699 Publikation
Register till Länsräkenskaper Publikation
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne Avskrift
Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt. Avskrift
Register till Forskningsarkivets kartsamling Publikation
Register till Arkeologen Gustaf Hallströms kartsamling Publikation
Ratan 1921 Karta