Alfabetisk förteckning: s

Titelsortera i stigande ordning Resurstyp
Södra Ångermanlands domsaga Avskrift
Södermanlands, Östergötlands och Smålands skärgårdar 1925 Karta
Söderhamn med omnejd 1950 Karta
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv Avskrift
Sydöstra Ryssland, 1911 Karta
Sydöstra Norrbotten Karta
Sydöstra delen av Norrige 1813 Karta
Sydöstra delen av Norrige Karta
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780 Avskrift
Sveriges kommunikationers karta över Sverige Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Örbyhus, 1858-1860, 1866, 1869 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Westerås, 1860-1861 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Westerås, 1858 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Upsala, 1864-1868 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Skultuna, 1859-1861 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Skattmansö, 1861-1863 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Salsta, 1867-1870 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Lindsbro, 1861-1863 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Leufsta, 1860, 1863, 1865 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Fånö, 1862 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Enköping, 1862 Karta
Sveriges communicationer med hänseende till postväsendet, jernvags- och telegraflinier, canaler, vägar m.m. 1860 Karta
Sverige och Ryssland under 1600-talet. Några episoder ur det politiska och kulturella livet Publikation
Sverige och Norge 1816 Karta
Sverige och Finland 1747 Karta
Sverige 1881-1883 Karta
Sverige 1873 Karta
Sverige 1855 Karta
Sverige Karta
Svenska Östersjökusten, Häradsskär - Kråkelund, Special över Smålandskusten 1885 Karta
Svenska Östersjökusten, Häradsskär - Kråkelund, Special över Smålandskusten 1884 Karta
Svenska Östersjökusten, Häradsskär - Kråkelund, Special över Smålandskusten 1867 Karta
Svenska Östersjökusten, från Kalmarsund till Landsort 1885 Karta
Svenska Östersjökusten, från Kalmarsund till Landsort 1857 Karta
Svenska Östersjökusten, Enskär - Häradsskär 1927 Karta
Svenska turistföreningens atlas över Sverige del II, 1924 Karta
Svenska turistföreningens atlas över Sverige del I, 1923 Karta
Svenska telegrambyrån Mikrofiche
Svenska städer 1810-1816 Karta
Svenska missionssällskapets arkiv Avskrift
Svenska församlingens i Paris arkiv Avskrift
SVAR - Svensk arkivinformation Länk
Sundsvallsbugten från Hudiksvall till Örnsköldsvik, 1861 Karta
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript... Avskrift
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850 Avskrift
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864 Avskrift
Sulitelma Karta
Suijavaara Digital utställning
Städer i Svealand och Götaland 1853-1854 Karta
Strömstad, 1891 Karta
Strömstad 1892 Karta
Strindberg, August, (1849 - 1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat Avskrift
Strindberg, August (1849 - 1912): Ett drömspel, manuskript Avskrift
Storelen med omnejd 1917 Karta
Stora och lilla BäIt 1931 Karta
Stora Burgfjället Digital utställning
Stockholms skärgård, södra delen, Special 1887 Karta
Stockholms skärgård, södra delen, Special 1874 Karta
Stockholms skärgård, Simpnäsklubb-Söderhamn-Växlet, 1935 Karta
Stockholms skärgård, norra delen, Special 1887 Karta
Stockholms skärgård, norra delen, Special 1873 Karta
Stockholms skärgård, norra delen, 1887 Karta
Stockholms skärgård, Fyrbelysningen Söderarm – Botveskär 1926 Karta
Stockholms skärgård 1892 Karta
Stockholms skärgård 1874 Karta
Stockholms skärgård 1859 Karta
Stockholms adresskalender Mikrofiche
Stensele-Sorsele Karta
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker Avskrift
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824) Avskrift
Statistisk Karta över medlersta och södra Sverige uptagande jernvägs- och telegrafsystemerna samt fyrar och deras lysvidder 1868 Karta
Stamleden till norra canalsystemet med föreslagna canalutredningar 1840 Karta
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript Avskrift
Stadshistoriska institutets register Mikrofiche
St Petersburg med omnejd, Operationskarte, 1916 Karta
Specialkarte der Halbinsel Krimm 1855 Karta
SpecialKart over den Norske kyst fra Lille Batalden til Bremanger, 1874 Karta
Special öfver Norrköpingsbugten, Landsort – Häradsskär 1885 Karta
Special öfver Norrköpingsbugten, Landsort – Häradsskär 1865 Karta
Special öfver Lurö och Ekens skärgårdar, Wenern 1866 Karta
Special öfver Hallandskusten 1895 Karta
Special öfver Dalbosjön samt Byelfen, Norra delen, Wenern 1866 Karta
Special öfver Bohuskusten, Wäderöarne-Strömstad 1873 Karta
Special öfver Bohuskusten, Winga - Paternoster 1882 Karta
Special öfver Bohuskusten, Winga - Paternoster 1864 Karta
Special öfver Bohuskusten, Paternoster-Måseskär 1870 Karta
Special öfver Bohuskusten, Måseskär-HåIlö 1871 Karta
Special öfver Bohuskusten, Hållö- Wäderöarne 1872 Karta
Special öfver Bohuskusten 1863 Karta
Special war map of the Soudan extending to Suakim on the Red Sea, 1885 Karta
Soumi, Kankokarjala ja Kudan Niemimaa 1918 Karta
Solovjetskij Digital utställning
Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875 Avskrift
Smoleus med omnejd, Operationskarte, 1914 Karta
Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947 Avskrift
Skrivelser från Svea hovrätt Mikrofiche
Skolmatriklar Mikrofiche
Skellefteå, konceptblad av år 1920 Karta
Skellefteå, konceptblad 1921 Karta
Skellefteå sockens arkiv Avskrift
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv Avskrift
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv Avskrift
Skellefteå fattiggårdskommittés handlingar 1894 - 1898 Avskrift
Skellefteå 1921 Karta
Skagerack 1918 Karta
Skagerack 1883 Karta
Skagerack 1867 Karta
Skagerack - Kattegatt, Radiopejlkarta 1923 Karta
Sjökort Umeå, 1921 Karta
Sjökort sträckan Härnösand-Sundsvall, 1922 Karta
Sjökort Skellefteå nr 104, 1921 Karta
Sjökort för Haparanda nr 101, 1923 Karta
Sjögränsen mellan Sverige och Norge 1914 Karta
Sjögränsen från det inre af Idefjorden till Nord-Hällsö och Kumlet på Gylteholmar, 1898 Karta
Sjukjournaler Mikrofiche
Sju kartor över Norden med utmärkta fyndplatser m.m. Karta
Situationskarta över Burträsk socken i Västerbottens län, 1918 Karta
Siljansdalen, 1915 Karta
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836 Avskrift
Sibirien, Turkestan und das jetzige Europäische Russland Karta
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling Avskrift
Savolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme Karta
Sandåkerns Sportklubb Avskrift
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings Socken 1547-1803, gjorda av Nils-Erik Molin Avskrift
Samisk kyrko- och undervisningslitteratur i Sverige 1619-1850. Publikation
Sameskolor inom Åsele lappmark Publikation
Samernas skolgång: 1957 års nomadskoleutredning Publikation
Samernas skolgång till 1956 Publikation
Samer och nybyggare Mikrofiche