Alfabetisk förteckning: s

Titel Resurstypsortera i fallande ordning
Strindberg, August (1849 - 1912): Ett drömspel, manuskript Avskrift
Strindberg, August, (1849 - 1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat Avskrift
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript Avskrift
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836 Avskrift
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker Avskrift
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780 Avskrift
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling Avskrift
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824) Avskrift
Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947 Avskrift
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript... Avskrift
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850 Avskrift
Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875 Avskrift
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864 Avskrift
Svenska missionssällskapets arkiv Avskrift
Södra Ångermanlands domsaga Avskrift
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv Avskrift
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings Socken 1547-1803, gjorda av Nils-Erik Molin Avskrift
Skellefteå fattiggårdskommittés handlingar 1894 - 1898 Avskrift
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv Avskrift
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv Avskrift
Skellefteå sockens arkiv Avskrift
Svenska församlingens i Paris arkiv Avskrift
Sandåkerns Sportklubb Avskrift
Stora Burgfjället Digital utställning
Solovjetskij Digital utställning
Suijavaara Digital utställning
Sydöstra delen av Norrige Karta
Savolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme Karta
Sibirien, Turkestan und das jetzige Europäische Russland Karta
Siljansdalen, 1915 Karta
Situationskarta över Burträsk socken i Västerbottens län, 1918 Karta
Sju kartor över Norden med utmärkta fyndplatser m.m. Karta
Sjögränsen från det inre af Idefjorden till Nord-Hällsö och Kumlet på Gylteholmar, 1898 Karta
Sjögränsen mellan Sverige och Norge 1914 Karta
Sjökort för Haparanda nr 101, 1923 Karta
Sjökort Skellefteå nr 104, 1921 Karta
Sjökort sträckan Härnösand-Sundsvall, 1922 Karta
Sjökort Umeå, 1921 Karta
Skagerack - Kattegatt, Radiopejlkarta 1923 Karta
Skagerack 1867 Karta
Skagerack 1883 Karta
Skagerack 1918 Karta
Skellefteå 1921 Karta
Skellefteå, konceptblad 1921 Karta
Skellefteå, konceptblad av år 1920 Karta
Smoleus med omnejd, Operationskarte, 1914 Karta
Soumi, Kankokarjala ja Kudan Niemimaa 1918 Karta
Special war map of the Soudan extending to Suakim on the Red Sea, 1885 Karta
Special öfver Bohuskusten 1863 Karta
Special öfver Bohuskusten, Hållö- Wäderöarne 1872 Karta
Special öfver Bohuskusten, Måseskär-HåIlö 1871 Karta
Special öfver Bohuskusten, Paternoster-Måseskär 1870 Karta
Special öfver Bohuskusten, Winga - Paternoster 1864 Karta
Special öfver Bohuskusten, Winga - Paternoster 1882 Karta
Special öfver Bohuskusten, Wäderöarne-Strömstad 1873 Karta
Special öfver Dalbosjön samt Byelfen, Norra delen, Wenern 1866 Karta
Special öfver Hallandskusten 1895 Karta
Special öfver Lurö och Ekens skärgårdar, Wenern 1866 Karta
Special öfver Norrköpingsbugten, Landsort – Häradsskär 1865 Karta
Special öfver Norrköpingsbugten, Landsort – Häradsskär 1885 Karta
SpecialKart over den Norske kyst fra Lille Batalden til Bremanger, 1874 Karta
Specialkarte der Halbinsel Krimm 1855 Karta
St Petersburg med omnejd, Operationskarte, 1916 Karta
Stamleden till norra canalsystemet med föreslagna canalutredningar 1840 Karta
Statistisk Karta över medlersta och södra Sverige uptagande jernvägs- och telegrafsystemerna samt fyrar och deras lysvidder 1868 Karta
Stensele-Sorsele Karta
Stockholms skärgård 1859 Karta
Stockholms skärgård 1874 Karta
Stockholms skärgård 1892 Karta
Stockholms skärgård, Fyrbelysningen Söderarm – Botveskär 1926 Karta
Stockholms skärgård, norra delen, 1887 Karta
Stockholms skärgård, norra delen, Special 1873 Karta
Stockholms skärgård, norra delen, Special 1887 Karta
Stockholms skärgård, Simpnäsklubb-Söderhamn-Växlet, 1935 Karta
Stockholms skärgård, södra delen, Special 1874 Karta
Stockholms skärgård, södra delen, Special 1887 Karta
Stora och lilla BäIt 1931 Karta
Storelen med omnejd 1917 Karta
Strömstad 1892 Karta
Strömstad, 1891 Karta
Städer i Svealand och Götaland 1853-1854 Karta
Sulitelma Karta
Sundsvallsbugten från Hudiksvall till Örnsköldsvik, 1861 Karta
Svenska städer 1810-1816 Karta
Svenska turistföreningens atlas över Sverige del I, 1923 Karta
Svenska turistföreningens atlas över Sverige del II, 1924 Karta
Svenska Östersjökusten, Enskär - Häradsskär 1927 Karta
Svenska Östersjökusten, från Kalmarsund till Landsort 1857 Karta
Svenska Östersjökusten, från Kalmarsund till Landsort 1885 Karta
Svenska Östersjökusten, Häradsskär - Kråkelund, Special över Smålandskusten 1867 Karta
Svenska Östersjökusten, Häradsskär - Kråkelund, Special över Smålandskusten 1884 Karta
Svenska Östersjökusten, Häradsskär - Kråkelund, Special över Smålandskusten 1885 Karta
Sverige Karta
Sverige 1855 Karta
Sverige 1873 Karta
Sverige 1881-1883 Karta
Sverige och Finland 1747 Karta
Sverige och Norge 1816 Karta
Sveriges communicationer med hänseende till postväsendet, jernvags- och telegraflinier, canaler, vägar m.m. 1860 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Enköping, 1862 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Fånö, 1862 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Leufsta, 1860, 1863, 1865 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Lindsbro, 1861-1863 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Salsta, 1867-1870 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Skattmansö, 1861-1863 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Skultuna, 1859-1861 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Upsala, 1864-1868 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Westerås, 1858 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Westerås, 1860-1861 Karta
Sveriges geologiska undersökning, bladet Örbyhus, 1858-1860, 1866, 1869 Karta
Sveriges kommunikationers karta över Sverige Karta
Sydöstra delen av Norrige 1813 Karta
Sydöstra Norrbotten Karta
Sydöstra Ryssland, 1911 Karta
Söderhamn med omnejd 1950 Karta
Södermanlands, Östergötlands och Smålands skärgårdar 1925 Karta
SVAR - Svensk arkivinformation Länk
Samer och nybyggare Mikrofiche
Sjukjournaler Mikrofiche
Skolmatriklar Mikrofiche
Skrivelser från Svea hovrätt Mikrofiche
Stadshistoriska institutets register Mikrofiche
Stockholms adresskalender Mikrofiche
Svenska telegrambyrån Mikrofiche
Samisk kyrko- och undervisningslitteratur i Sverige 1619-1850. Publikation
Sameskolor inom Åsele lappmark Publikation
Samernas skolgång till 1956 Publikation
Samernas skolgång: 1957 års nomadskoleutredning Publikation
Sverige och Ryssland under 1600-talet. Några episoder ur det politiska och kulturella livet Publikation