Handskrifter och personarkiv

Arkiv och specialsamlingar ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv. Här finns bevarat en mängd originaldokument efter främst norrländska kulturpersoner.

Samlingen består av brev, manuskript fotografier, klippsamlingar m.m. Det mesta av materialet är fritt för forskning och kan beställas och läsas vid Arkiv och specialsamlingar.

Alfabetisk förteckning

Sök