Handskrift 101. Ulla Silfvenius, kortkatalog över Runebergslitteratur

Ulla Silfvenius har inför en planerad doktorsavhandling vid Umeå universitet samlat litteratur och artiklar kring Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). I form av ett kortregister med närmare 3.000 kort finns här material samlat till en Runebergbibliografi.
Silfvenius kortregister har bl.a. använts vid Svenska Litteratursällskapet i Finlands utgivning av Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter (2004). En kopia av registret finns även förvarat vid Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors.

Umeå 2005-03-16
Forskningsarkivet

Göran Larsson