Handskrift 102. Professor Bengt Petterssons arkiv (1915-2002)

Bild. Handskrift 102

Bengt Pettersson tillträdde 1967 den nyinrättade tjänsten som professor i ekologisk botanik vid Umeå universitet. Han kom närmast från Uppsala universitet där han doktorerat 1958 och innehaft tjänst som docent och tf professor i växtbiologi.

Som nytillträdd professor kom han att bygga upp forskningen och utbildningen i ämnet ekologisk botanik. Pettersson initierade även bl.a. byggandet av ett växthus på universitetsområdet och deltog engagerat i ett flertal tvärvetenskapliga projekt, bl.a. tillsammans med arkeologer i projektet Norrlands tidiga bebyggelse.