Handskrift 103. Tandläkare Gustaf Bergfors arkiv (1891-1975)