Manuskript 1980-1982

Olof Rudbeck d y:s Lapplandsresa år 1695. Etnologiska kommentarer till en 300-årig handskrift. (ingår i Vitterhetsnöjen. Läsning för humanister och andra) 1980
Presentation av Luleälvsprojektet. Kulturrådet 4 mars 1980.
Samernas kosthåll (ingår i Gastronomisk kalender 1981) 1980
Etnologiska variabler i det nordsvenska kulturlandskapet. (Bebyggelsehistorisk tidskrift 1) 1981
Nordskandinavisk jaktkultur avspeglad i medeltida arkivalier. 1981
Offer, gravgåvor, nedgrävda skatter. Funktion och tolkning av samiskt material (bearbetat föreläsningsmanus, ej tryckt. Utgiven på engelska 1983 och 1985) Även material kring ”Gråträskfyndet” i form av anteckningar, brev, frågelista och klipp från 1965. 1981
Social struktur och materiell kultur i Lule älvdal omkring 1800 belyst ur kommunikativ aspekt (Skrifter från Luleälvsprojektet 1. Luleälvs-symposiet 1-3 juni 1981) 1981
Väckelsen, folkmusiken och folkrörelserna (Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå) 1981
Diet in the Nordic Countries in Olden Times (Nordic Counsil for Arctic medical research. Report 31.) 1982
Etnologiska synpunkter på maritim kultur vid Bottenviken. (ur Bottnisk kontakt .1) 1982
Från börtja till tullstry. Ångermanländsk folkkultur i Nenséns handskriftsmaterial. (Från Finnmarker och Ådalar, Skriftserie Johan Nordlander-sällskapet 4) 1982

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
106:31

Innehåll i volym 106:31

Manuskript och forskningsmaterial: Manuskript till böcker, artiklar och föredrag 1980-tal