Handskrift 107. Länsantikvarien i Västerbottens läns klippsamling (1976-1996)

Från Länsstyrelsen i Västerbottens län har till Forskningsarkivet överlämnats 11 volymer med tidningsklipp efter förra länsantikvarien Karin Eriksson.

Klippsamlingen består främst av artiklar hämtade ur länstidningar 1976 - 1996. Klippen behandlar kulturmiljön i länet i form av artiklar kring byggnader, kulturlandskap och fornlämningar.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2007-08-09

Förteckning