Handskrift 109. Professor Håkan Linderholms arkiv (1919-2000)

Bild. Handskrift 109

Håkan Linderholm var född i Jönköping 1919 och utbildad läkare och medicine doktor i Uppsala. Efter arbete vid Karolinska sjukhuset och i USA flyttade han 1959 till Umeå för att tillträda universitetets första professur i klinisk fysiologi.

Han arbetade inom ett brett område vilket bland annat innefattade medicinsk teknik och utvecklandet av EKG-analyser med hjälp av den nya datortekniken, men han intresserade sig även för speciella norrländska sjukdomar med genetisk bakgrund. Circumpolär medicin var ett annat av hans stora intresseområden. Han var aktiv i Nordiska samarbetskommittén för arktisk medicinsk forskning och medverkade bland annat till att organisera flera internationella kongresser inom området.