Handskrift 11. Bergs Juridiska Byrås arkiv

Bild. Handskrift 11

Under några år i mitten av 1920-talet fanns i Strömsund, Jämtlands län, en juridisk byrå vid namn Bergs Juridiska Byrå. Företaget drevs som enskild firma av juristen Ragnar Ax:son Berg och var belägen i Kommunalgården i Strömsund.

Verksamheten bestod till stor del av inkassouppdrag, konkursutredningar och familjerättsliga ärenden. Arkivet är tillgängigt för seriös forskning efter avgörande i varje enskilt fall av universitetsbibliotekets chef för avdelningen arkiv och specialsamlingar.