11: Övriga handlingar rörande Ragnar Ax:son Bergs verksamhet