Handskrift 110. Universitetslektor Rolf Sjöströms arkiv (1928-)

Bild. Handskrift 110

Under åren 1993-1998 deltog Rolf Sjöström i det tvärvetenskapliga projektet Utbildning och kolonialism: Svenska undervisningsprojekt i Torne Lappmark och Nya världen på 1700- och 1800-talen. Sjöström huvuduppgift inom projektet var forskning kring utbildning och lärande i den tidigare svenska besittningen Saint-Barthélemy.

Under projektets gång reste Sjöström runt vid olika arkiv i Sverige, Frankrike, England och Karibien där han bedrev en omfattande insamling av arkivmaterial rörande Saint-Barthélemy. Materialet finns nu tillgängligt i Forskningsarkivet.