Utförlig arkivinformation

Handskrift 112D. Grosshandlare Edward Ringborgs arkiv (1857-1929)

Bild. Handskrift 112D

Edward Ringborg 1881.

Grosshandlaren Edward Ringborg föddes i Norrköping som son till grosshandlaren Ludvig Ringborg (1811-1888) och Catarina Elisabeth Swartz (1820-1892). Efter studenten 1878 började han att arbeta i firma J. Ringborg. Han gifte sig i Chicago 1883 med Helen Nash Hooker (handskrift 112E) och de fick två döttrar Alice (handskrift 112B) och May, (1888-1908) och en son Jöns (1890-1960).

1892 var han ensam ägare i den Ringborgska firman och 1908-12 VD för firma J. Ringborg och disponent för Nya marmorbruks AB. 1904-08 var han även ägare av Standard Hôtel i Norrköping. Han åtalades 1910 och dömdes 1913 till sex månaders fängelse för trolöshet mot huvudman varvid hans tidigare position raserades helt. Tidvis bodde han nu utblottad hos mågen Torsten Fogelqvist (handskrift 112C) på Brunnsviks folkhögskola. Genom ett privat banklån köpte han en villa på Lidingö. Under den senare delen av sitt liv ägnade han sig åt kulturhistoriskt författarskap och skrev bl.a. Bidrag till Norrköpingsindustrins historia (1922-23) i två band och Norrköpings sparbank 1824-1924 (1924).

För forskning i material yngre än 70 år och efter nu levande personer fordras godkännande.

Arkivet upprättat av Helén Lindström, 2008-11-03