Handskrift 112A. Musikdirektör Hallgärd Victorins arkiv (1912-2005)

Bild. Handskrift 112A

Hallgärd Victorin f. Fogelqvist föddes den 15 oktober 1912 på Brunnsvik utanför Ludvika. Hon var dotter till Alice Fogelqvist f. Ringborg (Handskrift 112B) och Torsten Fogelqvist (Handskrift 112C).

Åren 1933-37 studerade Hallgärd vid Kungliga Musikkonservatoriet i Stockholm och tog 1936 ut Högre organist- och kantorsexamen. 1937 gifte hon sig med Rolf Victorin och paret flyttade samma år till Sollefteå där hon åren 1971 - 1980 där hon var verksam  som piano- och gitarrlärare vid Kommunala musikskolan och som timlärare i instrumental-musik vid gymnasieskolan i Sollefteå.