Handskrift 114. Universitetslektor Sven Gaunitz arkiv (1935-)

Sven Gaunitz

Sven Gaunitz har varit universitetslektor och forskare vid Inst. för ekonomisk historia, Umeå universitet. Han tog en fil.lic. i Lund 1967. I Umeå har han forskat och skrivit om 1800-talets skogsindustri, bl.a. om skogsbolagens markförvärv och då spec. Baggbölebolaget (se tidskriften Västerbotten 1980).

Sven Gaunitz har undervisat i ekonomisk, regional och social historia. Bland Gaunitz publikationer kan nämnas den i samarbete med Rune Bunte och Lars-Erik Borgegård utgivna: Vindeln: en norrländsk kommuns ekonomiska utveckling 1800-1980 : en analys av bondesamhällets ekonomiska utveckling, anpassning och förvandling under 200 år.

Arkivet efter Sven Gaunitz innehåller underlagsmaterial till delar av hans forskning samt ljudband och videoinspelningar från hans verksamhet vid Inst. för ekonomisk historia.

Arkivet upprättat 2013-08-03 av Cuno Bernhardsson