Handskrift 115: Professor Lars-Erik Borgegårds arkiv (1941-2003)

Bild. Handskrift 115

Lars-Erik Borgegård

Lars-Erik Borgegård föddes i Falun 1941. Han studerade kulturgeografi vid Umeå universitet och disputerade 1973 med avhandlingen ”Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft”.  1976-1991 arbetade han vid Statens institut för bostadsforskning i Gävle. Till Umeå universitet och Geografiska institutionen återvände han i början på 1990-talet. 1994 flyttade han till Gävle och det då nystartade Institutet för bostads- och urbanforskning. Borgegård utnämndes 1999 till professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Lars-Erik Borgegård avled i Gävle år 2003.

Arkivet efter Lars-Erik Borgegård innehåller främst forskningsmaterial från hans tid vid Umeå universitet.

Arkivet upprättat av Cuno Bernhardsson, 2011-11-15

Förteckning