Handskrift 116. Docent Ingrid Liljenäs arkiv (1939-)

Ingrid Liljenäs docent, född 1939 i Gällivare. Disputerade 1977 vid Kulturgeografiska inst. Umeå universitet över ämnet Allmänningsskogarna i Norrbottens län.  – deras betydelse för det enskilda jord- och skogsbruket. Kunskaperna om allmänningsskogarna har resulterat till att Ingrid Liljenäs har haft expertuppdrag i statliga utredningar. Hon har även forskat om samhällsförändringar i malmfältsområdet (Kiruna och Gällivare) och detta områdes förändring från gruvsamhälle till högteknologisk miljö.

Ingrid Liljenäs har sedan 1976 skrivit egna (och i samarbete med andra) ett 50-tal kulturgeografiska artiklar och böcker. Sedan 1970-talet fram till pensioneringen har hon varit anställd som universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet. Ingrid Liljenäs var sedan 1968 gift med kulturgeografen Nils Arell, som avled 2004. Nils Arells arkiv förvaras vid Ájttes arkiv (Ája)  Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk.

Arkivet upprättat av Cuno Bernhardsson, 2012-08-16