117: Manuskript och egna verk

Innehåll

Manuskript till böcker
Angår det Sverige om Norrland finns? Manuskript 1970
Detta är mitt land. Helmer Grundströms liv och diktning
Underlag till boken om Helmer Grundström - Kopior av artiklar och noveller av Helmer Grundström
Underlag till boken om Helmer Grundström - Kopior av artiklar och noveller av Helmer Grundström
Underlag till boken om Helmer Grundström - Kopior av artiklar och noveller av Helmer Grundström med bl.a. ...
Underlag till boken om Helmer Grundström - Kopior av artiklar, noveller och tryck av Helmer Grundström
Underlag till boken om Helmer Grundström - Kopior av artiklar och uppsatser om Helmer Grundström
Underlag till boken om Helmer Grundström - Kopior ur förlagsarkiv, brev m.m. (Bonniers, Tidens, LT mf l.)
Underlag till boken om Helmer Grundström - Kopior ur övriga arkiv, brev m.m.
Underlag till boken om Helmer Grundström - Ämnesordnade kopior
Underlag till boken om Helmer Grundström - Ämnesordnade kopior
Underlag till boken om Helmer Grundström - Anteckningar (anteckningsblock)
Underlag till boken om Helmer Grundström - Anteckningar (bra citat, anteckningsblock, lösa anteckningar)
Underlag till boken om Helmer Grundström - Bildmaterial ur arkiv och förslag till bokomslag
Underlag till boken om Helmer Grundström - Intervjuer
Underlag till boken om Helmer Grundström - Övrigt
Manuskript till teater‐, radio‐ och TV pjäser
Vårt goda namn och rykte (Baggböle)
Vårt goda namn och rykte (Baggböle)
Vårt goda namn och rykte (Baggböle)
Hungervåren, manuskript till pjäs samt underlagshandlingar
Hungervåren, underlagsmaterial
Diverse manuskript
Fågel Grön
Stadsbranden i Umeå 1888
Stadsbranden i Umeå 1888 - Kopior ur arkiv och museer
Stadsbranden i Umeå 1888 - Kopior ur dagstidningar
Övriga manuskript (noveller, artiklar, radioprogram m.m.)
Gruppteaterintervjuer, Norrländskt bokförlag?, Västerbotten skriver
Västerbottens län 350 år, Bilder från Irland
Sergeant, volontärryttarskolan, sexton dragoner, alla!, Norrländsk uppslagsbok
Egna noveller, Andras manuskript