Utförlig arkivinformation

Handskrift 117. Författaren Gunnar Balgårds arkiv (1938-)

Bild. Handskrift 117

Gunnar Balgård är verksam som författare, poet och kulturskribent i Umeå. Han har varit anställd som dramaturg vid Sveriges Radio och har författat teaterpjäser för radio, TV samt olika teatergrupper. Som kulturskribent och kritiker har han under lång tid verkat i Västerbottens‐Kuriren. Under åren 1984‐1991 var han redaktör för Norrländska författarsällskapets tidskrift Provins.

Gunnar Balgård har genom åren publicerat ett stort antal artiklar och böcker, företrädesvis om norrländsk historia, författare och konstnärer. Han har skrivit två större författarbiografier, en om C.J.L Almqvist (1973) och en om Klarabohemen och norrlandsdiktaren Helmer Grundström (2006). För sitt stora arbete med boken om Helmer Grundström belönades Balgård med Ivar‐Lo Johanssons personliga pris år 2007.

Efter att ha slutfört arbetet med boken ”Detta är mitt land. Helmer Grundströms liv och diktning” har Gunnar Balgård till Forskningsarkivet överlämnat sitt stora forskningsmaterial kring Helmer Grundström. Arkivet innehåller även manuskript och källmaterial till delar av Balgårds övriga produktion samt bandinspelningar med författarintervjuer. En stor del av arkivet upptas av Balgårds omfattande korrespondens. Här finns bevarat brev från vänner och kollegor sedan slutet av 1950‐talet fram till idag.

Arkivet är i dagsläget 8 hyllmeter. För forskning i korrespondensen krävs godkännande av Gunnar Balgård, medan övriga delar av arkivet är fritt tillgängligt för forskning.
Värt att notera är att den korrespondens som Balgård förde i egenskap av redaktör för tidskriften Provins (1984‐1991) återfinns i Norrländska Författarsällskapets arkiv vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2009-08-25