117: Samlingar

Innehåll

Bandade intervjuer
Teater‐ och musikprogram
Diverse teaterprogram Dramaten 1957‐1967
Diverse teaterprogram Dramaten 1968‐1983
Diverse teaterprogram Stockholms stadsteater 1960‐1984
Diverse teaterprogram Uppsala‐Gävle stadsteater, Göteborgs stadsteater, Folkteatern. 1958‐1984
Diverse teaterprogram Västerbottensteatern, Ögonblicksteatern och enstaka andra teatergrupper från Västerbotten. 1970‐1986
Diverse svenska och utländska teaterprogram 1957‐1986
Diverse program till dans‐, musik‐ och operaföreställningar 1958‐1991
Diverse program till Umeå Jazzfestival och andra jazzevenemang 1961‐1998
Klippsamlingar
Litteratur Sverige, klippalbum 1950‐1960‐tal
Litteratur Sverige, klippalbum 1950‐1960‐tal
Litteratur Sverige, klippalbum 1950‐1960‐tal
Litteratur Sverige, Almqvist m fl.
Litteratur Sverige, från Rökstenen till tidigt 1900‐tal
Litteratur Sverige, författare 1900‐talet (mitten)
Litteratur Sverige, författare 1900‐talet (senare delen)
Litteratur Sverige, författare 1900‐talet (senare delen)
Litteratur Sverige, författare 1900‐talet (senare delen)
Litteratur Sverige, författare 1900‐talet (senare delen)
Litteratur Sverige, författare 1900‐talet (senare delen)
Litteratur Sverige, författare 1900‐talet (senare delen)
Litteratur Sverige, Västerbotten, samer, barnlitteratur
Litteratur Finland
Litteratur övriga Norden
Litteratur Tyskland
Litteratur England
Litteratur Frankrike
Litteratur Frankrike
Litteratur Italien och Grekland
Litteratur Östeuropa, Baltikum Irland och Holland
Litteratur Sovjet/Ryssland
Litteratur Spanien, Portugal och Latinamerika
Litteratur USA
Litteratur USA
Litteratur Östasien, Afrika, Turkiet, Israel, Arabländer m fl.