Utförlig arkivinformation

Handskrift 118. Författaren Olof Hederyds arkiv (1923 - )


Olof Hederyd föddes 1923 i Vuono, Nedertorneå-Haparanda. Han började sin lärarkarriär i Överkalix 1947. Till Haparanda kom han 1969 där han undervisade i samhällsorienterandeämnen fram till 1988 då han gick i pension.
Olof Hederyd har vid sidan av sin lärartjänst även skrivit en rad böcker om östra Norrbotten och Tornedalen. Exempel som kan nämnas: Överkalix I och II (1982-1986), Vuono - en by vid Bottenviken (1988) och Haparanda efter 1809 (1992). Hederyd har också skrivit ett antal skönlitterära verk, bl.a. Isak Mustaparta - Bottenvikspiraten (1989) och Två systrar: En lätt romantiserad 1700-talskrönika från Bottenviken och Frankrike (1996). Olof Hederyd skriver både på finska och på svenska. För sitt kulturhistoriska författarskap har Hederyd belönats med ett flertal kulturpriser och utmärkelser. 1994 tilldelades han Johan Nordlander priset och 1996 blev han hedersdoktor vid Umeå universitet.

Olof Hederyd Arkivet har kategoriserats i tre serier. I den första serien, personliga handlingar, ingår bl.a. ekonomiska handlingar. Serien manuskript och egna verk innehåller bl.a. föredragsmanus. Den största serien, som till stor del består av kopior, är handlingar rörande arkivbildarens verksamhet. Här återfinner man underlagsmaterial till Hederyds böcker samt viss brevväxling rörande böckerna.

Arkivet som omfattar ca 1.5 hyllmeter är en gåva från Olof Hederyd till Forskningsarkivet.

Arkivet upprättat av Anders Johansson, 2011-05-25