Handskrift 12. Akademiska föreläsningsanteckningar

Till Umeå universitets handskriftssamling har genom åren överlämnats ett antal äldre handskrivna manuskript efter föreläsningar vid olika universitet. Huvuddelen av manuskripten är från föreläsningar vid Uppsala universitet och nedtecknade under 1800-talet.

De olika manuskripten har fr.o.m. 2019 samlats under ett handskriftsnummer (Handskrift 12) och där ordnats efter respektive föreläsare.

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Umeå 2019-02-15
Göran Larsson
Arkivarie