Handskrift 121. Docent Bengt Lundbergs arkiv (1941-)

Bengt Lundberg är historiker och har varit verksam som docent och t f professor i museologi vid Umeå universitet. Hans forskning har bl.a. handlat om masskommunikation och om hur museer förmedlar historia.

Bengt Lundberg har varit delaktig i ett flertal publikationer kring museer och museiutställningar. 1999 utkom böckerna Historiebilder. Om intention och reception i museer (tillsammans med Per-Uno Ågren) och Museologisk grammatik. I boken Landet Lagom- folkhemmet på lokalplanet (1997) har Lundberg gjort en studie av samhället Gullänget och dess historia.

Arkivet efter Bengt Lundberg består av ca 1 hyllmeter handlingar. Här återfinns manuskript, intervjuer och annat underlagsmaterial till Lundbergs forskningsprojekt och publikationer.

Arkivet upprättat 2011-03-22 av Gabriel Runeby