Utförlig arkivinformation

Handskrift 122. Advokat Per Tingbrands arkiv (1937-)

Bild. Handskrift 122

Per Tingbrand är född i Råneå 1937. Jur kand i Uppsala 1962; Var under åren 1964-1991 verksam som advokat i Piteå. Vid sidan av sitt juridiska arbete har Tingbrand bedrivit en framgångsrik historisk forskning, både internationellt och lokalt. Bland annat kring piteåsonen och linnélärjungen Daniel Solander. Han har bland annat skrivit; Världsomseglaren Daniel C. Solander (1981) och publicerat brevsamlingen Daniel Solander - Collected Correspondence 1753-1782 (1995) i samarbete med Dr. Edward Duyker, Sydney.

Per Tingbrand har intresserat sig mycket för den tidigare svenska kolonin S:t. Barthélemy, som ligger i Små Antillerna, Västindien. Han har skrivit många artiklar i svensk och internationell facklitteratur och press om S:t Barthélemy och har gjort omfattande arkivexcerpering i engelska, svenska och franska arkiv. Exempel på böcker är Saint-Barthélemy à l´époque suédoise (1995), Med svenska örlogsmän till St. Barthélemy 1785-1994 (1997), Who Was Who in St. Bartholomew during the Swedish Epoch? (2001). Tingbrand är sedan år 1999 hedersmedborgare på St. Barthélemy.

Tingbrand har även intresserat sig för norrbottnisk och norröna historia, har bland annat skrivit om: Sverige och den ryska ishavsrutten (1995). För tryckning under 2007-2008 ligger manuset: Forna konflikter inom Nordkalotten - Strövtåg, gränsfejder och krig till och med 1809.

Tingbrand är medlem och hedersmedlem i många föreningar och sällskap, som exempel kan nämnas; Fellow of the Linnean Society of London och Kungliga Skytteanska Samfundet.
Per Tingbrand belönades med Johan Nordlander-sällskapets pris för "framstående norrländsk
forskning" 2004 och är sedan 2006 filosofie hedersdoktor vid Umeå universitets humanistiska fakultet.

Tingbrand gör avskrifter av svenska guvernörsrapporter från St. Barthélemy 1785-1877 som levereras fortlöpande till Forskningsarkivet. I personarkivet i övrigt finns tryckt och otryckt material.

Arkivet är oförtecknat.

Arkivet upprättat av Cuno Bernhardsson, 2007-08-15